Tuesday, 20/10/2020 - 12:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Thông báo kết quả thẩm định SKKN và ĐTNCKHSPUD năm học 2011 - 2012-thong-bao-ket-qua-tham-dinh-skkn-va-dtnckhspud-nam-hoc-2011-2012-7829686.html

 11/07/2012, 08:50
UBND TỈNH ĐỒNG THÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_________________________________________________________Số: 214 /SGDĐT-VPĐồng Tháp, ngày 10 tháng 7 năm 2012V/v thông báo kết quả thẩm định SKKN và ĐTNCKHSPUD năm học 2011 - 2012Kính gửi:- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.Thực hiện Công văn số 161/SGDĐT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Sở GDĐT về việc đăng ký các danh hiệu thi đua, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2011 – 2012; Công văn số 162/SGDĐT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn việc đăng ký và chấm SKKN, đề tài nghiên cứu KHSPUD trong ngành.Sở GDĐT thông báo kết quả thẩm định SKKN và ĐTNCKHSPUD năm học 2011 – 2012 như sau:1. Số liệu Sở GDĐT đã nhận được tổng số 648 SKKN và ĐTNCKHSPUD của các Phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc gửi về đề nghị thẩm định, trong đó:- Ngành học Mầm non: 62.- Cấp Tiểu học: 164.- Cấp THCS: 161.- Cấp THPT: 231.- Giáo dục thường xuyên: 30.2. Kết quả thẩm địnhTTNgành, cấp họcSố lượng được xếp loạiKhôngXLSao chépTSTỷ lệABC01Mầm non1625,8010510242202Tiểu học6036,6000753693503Trung học cơ sở10062,1082963461504Trung học phổ thông14361,9085085711705Giáo dục thường xuyên2480,00105180000Cộng34352,9189622921689(có Quyết định công nhận theo từng ngành học, cấp học)3. Nhận xét3.1. Ưu điểmPhong trào viết SKKN và ĐTNCKHSPUD trong ngành đã có bước phát triển mạnh, số lượng đề tài gửi về đề nghị thẩm định nhiều hơn các năm trước.Một số đề tài đã đi sâu nghiên cứu những nội dung thiết thực với công tác dạy học và quản lý của ngành, đưa ra được những giải pháp hoặc biện pháp khả thi, phù hợp với thực tế và qua thực tế áp dụng cho kết quả khả quan.Nhiều đơn vị thực hiện tốt phong trào viết SKKN và ĐTNCKHSPUD:- Phòng GDĐT huyện Lấp Vò, Tháp Mười, Cao Lãnh.- Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu…3.2. Tồn tạiNhiều đề tài viết còn chung chung, sai cấu trúc, chưa làm rõ được cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, nguyên nhân cũng như các biện pháp giải quyết thực trạng. Chất lượng SKKN và ĐTNCKHSPUD của ngành học Mầm non và cấp Tiểu học còn thấp (Mầm non chỉ đạt 25,8%; Tiểu học chỉ đạt 36,6%).Khá nhiều đề tài sao chép từ Internet hoặc sao chép sách ( 89 đề tài, chiếm tỷ lệ 13,7%) nhưng qua thẩm định ở cấp cơ sở (Phòng GDĐT và các trường THPT) chưa phát hiện được. Các đơn vị sao chép nhiều: Phòng GDĐT Tháp Mười, Lai Vung, thị xã Hồng Ngự…; trường THPT Mỹ Quý, Trường Xuân…03 đơn vị Phòng GDĐT thành phố Cao Lãnh, huyện Lai Vung và Tân Hồng không nộp SKKN để thẩm định. Việc này làm ảnh hưởng đến xét đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho cán bộ, giáo viên các đơn vị trực thuộc.4. Xử lý kết quả thẩm địnhĐối với các các nhân có đề tài được xếp loại A, B: được kết hợp với mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm học để đề nghị UBND Tỉnh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.Đối với các cá nhân sao chép: (danh sách đính kèm Công văn)- CB, GV thuộc các đơn vị trường THPT, TT/GDTX: Sở GDĐT không công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” đối với các cá nhân vi phạm.- CB, GV các trường MN, TH và THCS: Phòng GDĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố không công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” đối với các cá nhân vi phạm.Ngoài ra, khi phát

Danh sách file (1 files)