Tuesday, 20/10/2020 - 13:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Kết quả tổng hợp đề nghị khen thưởng Nam học 2011-2012-ket-qua-tong-hop-de-nghi-khen-thuong-nam-hoc-2011-2012-7712800.html

 07/06/2012, 19:28
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc "Cao Lãnh, ngày tháng 6 năm 2012" TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2011-2012 "- Các trường hoàn thành hồ sơ thi đua, khen thưởng như đã quy định và nhập thông tin bảng tổng hợp gửi về ngành học, hạn chót ngày 30/5/2012 (bằng mail và văn bản, hồ sơ chính thức). " "- Đề nghị Chuyên viên ngành học sơ duyệt, tổng hợp và trình với hội đồng TĐKT Phòng GD vào ngày 7/6/2012" I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: Tập thể: TT Tên đơn vị Tóm tắt thành tích 1 Phòng GD&ĐT huyện Đ Cá nhân: TT Họ và tên "Giới tính" Chức vụ Đơn vị Tóm tắt thành tích 1 Nguyễn Thị Huỳnh Mai x Hiệu Trưởng THCS Thị Trấn Mỹ Thọ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 – 2012.- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2011 – 2012. SKKN đạt giải A huyện, chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG đạt hiệu quả cao (123 giải các cấp, tăng 8 giải so với năm trước. Xác lập kỉ lục mới: 3 HS đạt giải cấp Quốc gia). Trường được xếp thứ hạng cao khối THCS trong huyện.+ Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ 2004-2012;+ Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2007-2008, 2010-2011;+ Được tặng bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009” của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; + Được tặng Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác GD&ĐT từ năm học 2005-2006 đến năm học 2009-2010, + Được tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010” của UBND tỉnh Đồng Tháp; + Được tặng Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện mô hình Trường THCS thân thiện giai đoạn 2006-2011” của Bộ GD&ĐT" Đ Được II. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Tập thể: TT Tên đơn vị Tóm tắt thành tích 1 THCS Tân Hội Trung "- Trường Đạt chuẩn quốc gia năm 2010-2011.- Trường đạt Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010-2011.- Trường đạt Cờ thi đua của Tỉnh năm 2010-2011.- Trường Tiên tiến Xuất sắc 3 năm liền." Đ Cá nhân: TT Họ và tên "Giới tính" Chức vụ Đơn vị Tóm tắt thành tích 1 Nguyễn Thuý Hằng Nữ Tổ trưởng Tổ 4 TH&THCS Mỹ Xương "- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 – 2012.- Đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở” năm học 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010 – 2011 và đủ điều kiện dạt danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2011 – 2012.- Đạt danh hiệu “CSTĐ cấp Tỉnh” năm học 2010-2011." Tiểu học xét 2 Trấn Thanh Phong Nam P.CTCĐ THCS Thị Trấn Mỹ Thọ "- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 – 2012.- Đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở” năm học 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010 – 2011 và đủ điều kiện dạt danh hiệu CSTĐ cơ sở” năm học 2011 – 2012.- ĐDDH giải A cấp huyện năm 2008 đến 2011, năm học 2012 đạt giải B.- ĐDDH giải A cấp tỉnh từ năm 2008 đến 2011.- Đạt danh hiệu “CSTĐ cấp Tỉnh” năm học 2007-2008.- Bằng khen UBND tỉnh năm 2009 – 2010. - Trong 5 năm đã bồi dưỡng 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh.- Đạt nhiều giấy khen, bằng khen của CĐGD huyện, tỉnh và LĐLĐ huyện, tỉnh," Đ 3 Nguyễn Thành Tâm Nam TL. HT THCS Thị Trấn Mỹ Thọ "- Naêm hoïc: 2007 -2008 ñaït giaùo vieân daïy gioûi caáp huyeän, ÑDDH ñaït giaûi A cấp huyện và giải 3 caáp tænh.- Năm 2008 - 2012 bồi dưỡng học sinh giỏi đạt 25 giải cấp huyện, 4 giải giải nhất cấp tỉnh.- Năm học 2010-2011: + ĐDDH đạt giải B cấp huyện + Được UBND huyện Cao Lãnh khen thưởng “Giáo viên tiêu biểu nhân ngày 20/11/2010” và “Giáo viên tiêu biểu học kỳ 1 năm học 2010 – 2011”- Năm 2008-2012 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.Năm học 2009-2010 được UBND tỉnh tặng bằng khen" Kg Chưa đủ ĐK 4 Trần Thị Thúy Nữ Hiệu trưởng THCS Tân Hội Trung "- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 – 2012.- Đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở” năm học 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010 – 2011 và đủ điều kiện dạt danh hiệu CSTĐ cơ sở” năm học 2011 – 2012.- Đạt danh hiệu “CSTĐ cấp Tỉnh” năm học 2010-2011." Kg Chưa đủ ĐK Nguyễn Văn Hoàng Hạnh Nam Chyên viên Phòng GD&ĐT huyện "- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 – 2012.- 9 năm liên tục đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở” từ năm học 2003-2004, đến năm 2010 – 2011 và đủ điều kiện dạt danh hiệu CSTĐ cơ sở” năm học 2011 – 2012.- 2 lần đạt danh hiệu “CSTĐ cấp Tỉnh” năm học 2005-2006 và 2009-2010- 2 lần đạt bằng khen của UBND tỉnh năm 2006 và năm 2010- 1 lần đạt bằng khen của Bộ GD&ĐT năm học 2012- Có Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp tỉnh" Đ III. CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ TT Tên đơn vị Tóm tắt thành tích 1 THCS Thị Trấn Mỹ Thọ - huyện Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp "SKKN: 20 cấp trường, 15 cấp huyện, 07 cấp tỉnh. - ĐDDH cấp trường: 08, cấp Huyện: 07, đạt giải cấp Tỉnh: 01- 04 giáo viên đạt GVDG cấp h

Danh sách file (1 files)