Saturday, 31/10/2020 - 18:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Kết quả thi tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên 2012-ket-qua-thi-tuyen-sinh-lop-10-lop-10-chuyen-2012-7824850.html

 10/07/2012, 07:24
SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP BẢNG GHI ĐIỂM THI 17678KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 Khoá ngày 26/6/2012 #NAME? 17678 Số SỐ PH HOTEN G NGAY NOI DAN "HUYEN," HOC SINH XLCN L9 "XLTNTHCS" "MA UT, KK" "Tổngđiểm" Điểm thi Mon NGUYENVONG LOP GHI Hội đồng Trường TS TT BD THI THISINH T SINH SINH TOC "THI, TP" TRUONG THCS HK HL UT1 NPT Khác1 Khác2 HSG UT KK Ngữ văn Toán T.Anh Chuyên CH Tr.Chuyên HUYEN NV1 NV2 LOP CHÚ HD 1 010001 01 LÊ HOÀNG AN Nam 20/06/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Phú T K K 3.50 1.25 5.85 H Châu Thành CT11 NM2 9a1 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 2 010002 01 BÙI NGUYỄN HOÀNG AN Nam 13/05/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Phú Long T K K NPT3 0.5 3.50 4.00 2.95 H Châu Thành CT11 NM2 9A2 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 3 010003 01 NGUYỄN CHÂU MỸ AN Nữ 05/05/1997 Vĩnh Long Kinh H Châu Thành THCS An Nhơn T G G NPT1 1.5 8.00 10.00 8.25 H Châu Thành CT11 NM2 9A2 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 4 010004 01 NGUYỄN CHÂU QUỲNH AN Nữ 06/08/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Nhuận Đông T TB TB 3.00 3.50 4.25 H Châu Thành CT11 CT22 9A7 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 5 010005 01 PHẠM THU AN Nữ 27/05/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Nhuận Đông T TB TB 3.75 2.25 4.55 H Châu Thành CT11 NM2 9A2 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 6 010006 01 NGUYỄN THỊ THUÝ AN Nữ 19/10/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Phú Long T TB TB NPT3 0.5 3.75 1.00 2.65 H Châu Thành CT11 NM2 9A2 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 7 010007 01 HUỲNH THỊ THÚY AN Nữ 13/12/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Phú T K K V V V H Châu Thành CT11 NM2 9a2 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 8 010008 01 VÕ LÊ TRÚC AN Nữ 06/09/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Bình T K K NPT3 0.5 5.50 3.50 5.75 H Châu Thành CT11 NM2 9A2 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 9 010009 01 PHAN TRƯƠNG TRÚC AN Nữ 23/09/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS An Hiệp T K K NPT3 0.5 4.00 4.25 5.00 H Châu Thành CT11 NM2 9A2 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 10 010010 01 LÊ TUẤN AN Nam 20/01/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Nhuận Đông T TB TB 3.25 4.00 6.20 H Châu Thành CT11 NM2 9A1 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 11 010011 01 LÊ ĐỨC ANH Nam 04/09/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Phú Long T TB TB 4.25 5.00 4.05 H Châu Thành CT11 NM2 9A1 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 12 010012 01 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH Nữ 29/02/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Nhuận Đông T K K 2.75 3.50 5.65 H Châu Thành CT11 NM2 9A4 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 13 010013 01 NGUYỄN THỊ HUYỀN ANH Nữ 10/07/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Nhuận Đông T K K 1.75 4.75 4.35 H Châu Thành CT11 NM2 9A8 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 14 010014 01 HUỲNH KIM ANH Nữ 15/09/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Bình T TB TB 3.50 3.00 3.10 H Châu Thành CT11 NM2 9A3 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 15 010015 01 NGUYỄN NGỌC MINH ANH Nữ 17/08/1997 Hà Tây Kinh H Châu Thành THCS Tân Nhuận Đông T K K 5.00 5.75 7.55 H Châu Thành CT11 NM2 9A1 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 16 010016 01 TRẦN NGUYỄN MINH ANH Nữ 04/04/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Nhuận Đông T G G 6.00 7.00 8.75 H Châu Thành CT11 NM2 9A7 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 17 010017 01 NGUYỄN THỊ MINH ANH Nữ 12/12/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Phú Long T K K 5.00 3.25 3.80 H Châu Thành CT11 NM2 9A3 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 18 010018 01 NGUYỄN THỊ QUẾ ANH Nữ 04/07/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Nhuận Đông T G G 6.50 5.75 7.85 H Châu Thành CT11 NM2 9A8 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 19 010019 01 LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 06/11/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Nhuận Đông T G G 3.00 5.50 8.35 H Châu Thành CT11 NM2 9A9 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 20 010020 01 HUỲNH TẤN ANH Nam 17/05/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS An Nhơn T G G NPT3 0.5 4.50 3.50 6.00 H Châu Thành CT11 NM2 9A2 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 21 010021 01 LÊ TUẤN ANH Nam 29/10/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Tân Bình T TB TB 2.25 3.50 3.25 H Châu Thành CT11 NM2 9A2 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 22 010022 01 VÕ XUÂN ANH Nữ 10/09/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS An Hiệp T G G NPT3 0.5 7.00 5.25 5.25 H Châu Thành NM1 CT12 9A1 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Nha Mân 23 010023 01 THÁI NGỌC ÁNH Nữ 14/03/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS An Nhơn T G G NPT2 1.0 3.50 7.00 7.10 H Châu Thành CT11 NM2 9A2 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 24 010024 01 VÕ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 10/01/1997 Đồng Tháp Kinh H Châu Thành THCS Phú Long T G G NPT1 1.5 7.50 6.75 8.25 H Châu Thành CT11 NM2 9A1 THPT CHÂU THÀNH 1 THPT Châu Thành 1 25 0

Danh sách file (1 files)