Wednesday, 21/10/2020 - 14:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Kết quả thẩm định thi đua năm học 2011-2012-ket-qua-tham-dinh-thi-dua-nam-hoc-2011-2012-7812025.html

 06/07/2012, 07:26
UBND HUYỆN CAO LÃNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2011-2012 I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: Tập thể: TT Tên đơn vị 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lãnh 2 Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1 Cá nhân: TT Họ và tên "Giới tính" Chức vụ Đơn vị 1 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ Hiệu Trưởng Trường THCS Thị Trấn Mỹ Thọ II. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Tập thể: TT Tên đơn vị 1 Trường THCS Tân Hội Trung 2 Trường Mẫu giáo Mỹ Thọ Cá nhân: TT Họ và tên "Giới tính" Chức vụ Đơn vị 1 Trần Thanh Phong Nam Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Mỹ Thọ 2 Nguyễn Thành Tâm Nam Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Mỹ Thọ 3 Trần Thị Thúy Nữ Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hội Trung 4 Nguyễn Văn Hoàng Hạnh Nam Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện 5 Nguyễn Thuý Hằng Nữ Giáo viên Trường TH&THCS Mỹ Xương 6 Nguyễn Ngọc Hà Nữ Giáo viên Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 7 Trần Ngọc Diễm Nữ Giáo viên Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 8 Phạm Thị Liên Nữ Giáo viên Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 9 Võ Thị Mộng Trinh Nữ Giáo viên Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 10 Võ Thị Bế Nữ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Thọ 11 Trần Kim Huê Nữ Giáo viên Trường Mầm non Mông Sen III. CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ TT Tên đơn vị 1 THCS Thị Trấn Mỹ Thọ - huyện Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp IV. CỜ THI ĐUA BỘ GIÁO DỤC TT Tên đơn vị IV. CỜ THI ĐUA TỈNH TT Tên đơn vị 1 Trường THCS Mỹ Hiệp 2 Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 V. BẰNG KHEN UBND TỈNH Tập thể: TT Tên đơn vị 1 Trường THCS Gáo Giồng 2 Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 3 Trường Tiểu học Bình Thạnh 2 4 Trường Mẫu giáo Mỹ Thọ 5 Trường MN Tân Nghĩa Cá nhân: TT Họ và tên "Giớitính" Chức vụ Đơn vị 1 Nguyễn Hữu Đức Nam Giáo viên Trường THCS Phương Thịnh 2 Lê Kim Hoàng Nữ Giáo viên Trường THCS Phương Thịnh 3 Nguyễn Văn Gìau Nam Giáo viên Trường THCS Phương Thịnh 4 Nguyễn Thị Giang Nữ Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Long 5 Nguyễn Thanh Thoại Nam Giáo viên Trường THCS Mỹ Long 6 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ Giáo viên Trường THCS Mỹ Long 7 Trần Tấn Sĩ Nam Hiệu trưởng Trường THCS Tân Nghĩa 8 Trần Thị Ngọc Hân Nữ giáo viên Trường THCS Bình Thạnh 9 Phan Thị Thảo Nữ giáo viên Trường THCS Bình Thạnh 10 Trần Quang Định Nam giáo viên Trường THCS Bình Thạnh 11 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ giáo viên Trường TH-THCS Đinh Công Bê 12 Trương Ngọc Thúy Nữ Giáo viên Trường THCS Bình Hàng Tây 13 Nguyễn Thị Kim Hiền Nữ Giáo viên Trường THCS Bình Hàng Tây 14 Lê Thị Hoàng Nữ Giáo viên Trường THCS Mỹ Hội 15 Nguyễn Kim Phương Nữ Giáo viên Trường THCS Mỹ Hội 16 Nguyễn Thanh Trúc Nữ Giáo viên Trường THCS Mỹ Hiệp 17 Nguyễn Văn Lực Nam Giáo viên Trường THCS Gáo Giồng 18 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ Giáo viên Trường THCS Gáo Giồng 19 Phạm Thị Bích Châm Nữ Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Mỹ Thọ 20 Phạm Thị Hồng Nữ Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Mỹ Thọ 21 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Mỹ Thọ 22 Lê Văn Lô Nam Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thị Trấn Mỹ Thọ 23 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Mỹ Thọ 24 Nguyễn Thị Liên Nữ Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Mỹ Thọ 25 Nguyễn Vũ Hoàng Minh Nhựt Nam Giáo viên Trường THCS Tân Hội Trung 26 Đinh Thị Thanh Tâm Nữ Giáo viên Trường THCS Tân Hội Trung 27 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ Giáo viên Trường THCS Phương Trà 28 Trần Thị Bích Tuyền Nữ Giáo viên Trường THCS Phương Trà 29 Cao Phước Thắng Nam Giáo viên Trường THCS Phương Trà 30 Trần Thị Thanh Nhung Nữ Giáo viên Trường THCS Phương Trà 31 Thái Thị Thúy Hương Nữ Giáo viên Trường THCS Phương Trà 32 Nguyễn Văn Hoàng Hạnh Nam Chyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lãnh 33 Nguyễn Thu Hằng Nữ Phó Hiệu trưởng Trường TH Bình Hàng Tây 1 34 Lê Thị Bé Tư Nữ Giáo viên Trường TH Bình Hàng Tây 1 35 Võ Thị Thu Trang Nữ Giáo viên Trường TH Bình Hàng Tây 1 36 Huỳnh Anh Đào Nữ Giáo viên Trường TH Bình Hàng Tây 1 37 Nguyễn Văn Tuấn Nam Giáo viên Trường TH Bình Hàng Trung 2 38 Nguyễn Thị Phiêm Nữ Giáo viên Trường TH Bình Hàng Trung 2 39 Lê Phước Tâm Nam Hiệu trưởng Trường TH Phong Mỹ 4 40 DƯƠNG THỊ CẨM TÚ Nữ Giáo viên Trường TH Phương Trà 2 41 Nguyễn Ngọc Hà Nữ Giáo viên Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 42 Phạm Thị Liên Nữ Giáo viên Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 43 Nguyễn Văn Tâm Nam Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Long B 44 Cao Thị Đậu Nữ Giáo viên Trường Tiểu học xã Mỹ Thọ 45 Nguyễn Quang Minh Nam Hiệu trưởng Trường TH Bình Thạnh 1 46 Phan Thị Như Trúc Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Phong Mỹ 1 47

Danh sách file (1 files)