Saturday, 31/10/2020 - 15:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Tổng hợp ken thưởng GV trình UBND-tong-hop-ken-thuong-gv-trinh-ubnd-5868285.html

 27/06/2011, 12:50
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc "Cao Lãnh, ngày 24 tháng 6 năm 2011" TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010-2011 I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: Tập thể: 1 Trường Mầm non Bông Sen 2 Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 II. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Tập thể: 1 Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 2 Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh Cá nhân: 1 Bà Nguyễn Thị Tín Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 2 Bà Nguyễn Kim Luyến Hiệu trưởng THCS Bình Hàng Tây 3 Ông Nguyễn Thanh Việt Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh 4 Bà Trần Kim Huê Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh 5 Ông Nguyễn Văn Hoàng Hạnh Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh III. CỜ THI ĐUA TỈNH 1 Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 2 Trường THCS Tân Hội Trung 3 Trường THCS Thị trấn Mỹ Thọ IV. BẰNG KHEN UBND TỈNH 1. TẬP THỂ: 1 Trường Tiểu học Bình Thạnh 2 2 Trường Tiểu học Bình Thạnh 3 3 Trường Tiểu học Thị trấn Mỹ Thọ 2 4 Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 5 Trường THCS Mỹ Hiệp 6 Trường THCS Mỹ Hội 7 Trường THCS Bình Hàng Tây 2. CÁ NHÂN 1 Ông Trần Lý Hoàng Thiện Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh 2 Bà Đoàn Thị Ngọc Niềm Giáo viên Trường Mầm non Bông Sen 3 Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Mỹ Thọ B 4 Bà Nguyễn Thị Hạnh Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Nghĩa 5 Bà Nguyễn Thị Kính Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bình Hàng Tây 6 Bà Nguyễn Thị Thu Diễm Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Thạnh 7 Bà Võ Thị Bích Thảo Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp 8 Bà Nguyễn Thị Bích Dân Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Hội 9 Bà Lê Thị Minh Trang Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Hội 10 Bà Hồ Thị Hồng Gấm Giáo viên Trường Mẫu giáo Phong Mỹ 11 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS Bình Hàng Tây 12 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Giáo viên Trường THCS Bình Hàng Tây 13 Bà Lê Thị Mộng Thúy Giáo viên Trường THCS Bình Hàng Tây 14 Bà Trương Thị Bích Nga Giáo viên Trường THCS Bình Thạnh 15 Ông Dương Trọng Vũ Giáo viên Trường THCS Bình Thạnh 16 Bà Đặng Thị Ngọc Tươi Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hiệp 17 Bà Nguyễn Thị Thùy Liên Giáo viên Trường THCS Mỹ Long 18 Ông Trần Thanh Sơn Giáo viên Trường THCS Mỹ Long 19 Ông Hồ Văn Kẹp Giáo viên Trường THCS Mỹ Long 20 Ông Lâm Hoà Hiệp Giáo viên Trường THCS Nguyễn Minh Trí 21 Bà Bùi Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THCS Nhị Mỹ 22 Bà Trần Thị Thủy Giáo Viên Trường THCS Nhị Mỹ 23 Bà Phạm Thị Xuân Hồng Giáo viên Trường THCS Nhị Mỹ 24 Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết Giáo viên Trường THCS Phương Thịnh 25 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhị Giáo viên Trường THCS Phương Trà 26 Ông Lê Nguyễn Thái Hòa Phó hiệu trưởng Trường THCS Tân Hội Trung 27 Ông Nguyễn Hoàng Quân Giáo viên Trường THCS Tân Hội Trung 28 Bà Nguyễn Hoàng Phương Thảo Giáo viên Trường THCS Tân Nghĩa 29 Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên Giáo viên Trường THCS Tân Nghĩa 30 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên Trường THCS Tân Nghĩa 31 Ông Trần Trịnh Phú Cường Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 32 Ông Nguyễn Duy Tân Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 33 Ông Nguyễn Thành Tâm Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 34 Bà Dương Nguyễn Lan Thảo Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 35 Ông Lê Hoàng Anh Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 36 Bà Đoàn Thị Nhã Trúc Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 37 Ông Nguyễn Phúc Vượng Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 38 Bà Cao Thanh Thảo Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 39 Bà Nguyễn Thị Tín Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 40 Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 41 Bà Lý Thị Diễm Thuý Giáo viên Trường Tiểu học Bình Hàng Trung 1 42 Ông Trần Thanh Hà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thạnh 3 43 Ông Nguyễn Thanh Sang Giáo viên Trường Tiểu học Gáo Giồng 44 Bà Trần Thị Hưởng Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Long B 45 Ông Nguyễn Hữu Phước Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Phương Thịnh 1 46 Ông Hồ Chí Toàn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hội Trung 1 47 Bà Hồ Thị Kim Hương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hội Trung 1 48 Ông Nguyễn Hoàng Khải Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Mỹ Thọ 2 49 Bà Võ Thị Ngân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 50 Bà Phạm Xuân Thủy Giáo viên Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 51 Ông Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên Trường

Danh sách file (1 files)