Sunday, 25/10/2020 - 23:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Thông báo kết quả thi học sinh giỏi vòng huyện-thong-bao-ket-qua-thi-hoc-sinh-gioi-vong-huyen-10059078.html

 16/01/2014, 09:57
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN MÔN: SINH HỌC TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Điểm Giải Ghi chú 26 Võ Nguyễn Kim Ngân 1999 THCS Bình Hàng Tây 18.75 Nhất Dự thi vòng tỉnh 65 Trịnh Thị Bội Tuyền 1999 THCS Bình Hàng Tây 17.75 Nhất Dự thi vòng tỉnh 12 Nguyễn Thị Kim Hòa 1999 THCS Bình Hàng Tây 17 Nhì Dự thi vòng tỉnh 49 Trần Thị Trinh Thi 1999 THCS Mỹ Hiệp 16.5 Nhì Dự thi vòng tỉnh 63 Trương Thị Diễm Trinh 1999 THCS Tân Hội Trung 16.25 Nhì Dự thi vòng tỉnh 22 Hồ Trần Phương Mai 1999 THCS Bình Hàng Tây 15 Ba Dự thi vòng tỉnh 58 Võ Ngọc Trâm 1999 THCS Mỹ Hiệp 14.75 Ba Dự thi vòng tỉnh 9 Hà Thị Hạnh 1999 THCS Tân Nghĩa 14.25 Ba Dự thi vòng tỉnh 55 Nguyễn Thị Kiều Tiên 1999 THCS Phương Thịnh 13.75 Ba Dự thi vòng tỉnh 46 Võ Thị Thu Sương 1999 THCS Mỹ Long 13.25 Ba Dự thi vòng tỉnh 56 Mai Trung Tính 1999 THCS Mỹ Hội 12.25 Ba Dự thi vòng tỉnh 6 Lê Thị Hồng Đào 1999 THCS-THPT Ng.V. Khải 11.75 Ba Dự thi vòng tỉnh 32 Nguyễn Thị Kim Nhạn 1999 THCS Mỹ Hiệp 11.75 Ba Dự thi vòng tỉnh 44 Nguyễn Văn Sang 1999 THCS TT Mỹ Thọ 11.25 Ba 70 Phạm Thị Kim Xuyến 1999 THCS Nguyễn Văn Đừng 11 KK 11 Huỳnh Trần Ngọc Hân 1999 THCS Phương Trà 10.75 KK 34 Hồ Chí Nhân 1998 THCS Tân Hội Trung 10.75 KK 3 Lê Thị Ngọc Ánh 1999 THCS Nguyễn Minh Trí 10.5 KK 50 Hồ Cảnh Thịnh 1999 TH-THCS Đinh Công Bê 10.5 KK 10 Đặng Thị Tố Hảo 1999 THCS Nguyễn Văn Đừng 10.25 KK 20 Trần Thị Hồng Liên 1999 TH-THCS Đinh Công Bê 9.5 KK 24 Nguyễn Thị Diễm My 1999 THCS Mỹ Hiệp 9.5 KK 60 Nguyễn Thị Thùy Trang 1999 THCS Mỹ Hội 9.5 KK 13 Phạm Văn Hoài 1999 THCS Tân Nghĩa 9.25 KK 51 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1999 THCS Mỹ Hội 9.25 KK 69 Trần Trung Vĩnh 1999 THCS Mỹ Hội 9 KK 71 Nguyễn Thị Kim Xuyến 1999 THCS Nhị Mỹ 9 KK 2 Bùi Lê Quế Anh 1999 THCS Mỹ Hiệp 8.75 KK 61 Đặng Hoàng Triệu 1999 THCS Nhị Mỹ 8.75 KK 27 Nguyễn Thị Hồng Ngân 1999 THCS Mỹ Long 8.5 KK 47 Nguyễn Diệu Thảo 1999 THCS Bình Thạnh 8.5 KK 30 Nguyễn Thị Yến Ngọc 1999 THCS Bình Thạnh 8.25 KK 45 Huỳnh Ngọc Sáng 1999 THCS Nguyễn Văn Đừng 8.25 KK 67 Lý Ngọc Tuyền 1999 THCS-THPT Ng.V. Khải 8.25 KK 36 Nguyễn Thị Phượng Nhi 1999 THCS TT Mỹ Thọ 8 KK 4 Phạm Tuấn Ân 1999 TH-THCS Đinh Công Bê 7.5 15 Nguyễn Thị Ngân Huyền 1999 THCS Nguyễn Minh Trí 7.5 57 Đỗ Ngọc Trâm 1999 THCS Nhị Mỹ 7.5 8 Võ Thị Cẩm Giang 1999 THCS Phương Trà 6.5 38 Lê Thị Ngọc Nhu 1999 THCS Bình Thạnh 6.5 40 Trương Lê Mỹ Nương 1999 THCS Nhị Mỹ 6.5 59 Nguyễn Ngọc Trâm 1999 THCS TT Mỹ Thọ 6.25 16 Nguyễn Thị Như Huỳnh 1999 THCS Phương Trà 6 31 Tăng Nguyễn Trung Nguyễn 1999 THCS Bình Thạnh 6 17 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh 1999 THCS Tân Hội Trung 5.75 23 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 1999 THCS-THPT Ng.V. Khải 5.75 19 Nguyễn Thị Kim Khoa 1999 THCS Phương Thịnh 5.5 7 Lê Qúy Đô 1999 THCS Bình Thạnh 5.25 21 Nguyễn Thị Trúc Linh 1999 THCS Gáo Giồng 5.25 28 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1999 THCS Tân Hội Trung 5.25 39 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1999 THCS TT Mỹ Thọ 5.25 48 Lê Thị Hồng Thắm 1999 THCS TT Mỹ Thọ 5 64 Huỳnh Quốc Tuấn 1999 TH-THCS Thiện Mỹ 5 29 Nguyễn Hữu Nghĩa 1999 TH-THCs Phương Trà 4.75 66 Hồ Thị Tuyền 1999 THCS Bình Thạnh 4.75 68 Phạm Trần Khánh Vy 1999 THCS-THPT Ng.V. Khải 4.75 5 Nguyễn Đức Duy 1999 THCS Gáo Giồng 4.5 52 Lê Thị Ngọc Thúy 1999 THCS Tân Nghĩa 4.5 54 Phan Thị Minh Thư 1999 TH-THCS Thiện Mỹ 4.5 62 Nguyễn Thị Diểm Trinh 1999 TH-THCS Ba Sao 4.5 53 Nguyễn Minh Thư 1999 THCS Tân Hội Trung 4.25 72 Nguyễn Thị Như Ý 1999 THCS-THPT Ng.V. Khải 4.25 33 Nguyễn Hữu Nhân 1999 Th-THCS Mỹ Thọ 3.75 35 Bùi Thị Yến Nhi 1999 THCS Nhị Mỹ 3.75 18 Trần Đăng Khoa 1999 THCS Phương Trà 3.25 41 Nguyễn Thị Trúc Phương 1999 THCS Bình Thạnh 3 42 Huỳnh Lê Ngọc Phương 1999 THCS TT Mỹ Thọ 3 25 Nguyễn Thị Diễm My 1999 THCS Nguyễn Minh Trí 2.75 37 Phạm Thị Yến Nhi 1999 TH-THCs Phương Trà 2.75 43 Nguyễn Thị Thu Quyền 1999 THCS Nguyễn Minh Trí 2.75 1 Bùi Lê Diệu Ái 1999 THCS Nguyễn Minh Trí 2.5 14 Trần Thị Bé Hồng 1999 TH-THCS Gáo Giồng 1.5 Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG Đã ký Đã ký Nguyễn Văn Hoàng Hạnh Nguyễn Thị Kim Châu

Danh sách file (1 files)