Saturday, 31/10/2020 - 17:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Kết quả xếp hạng trường THCS 2011-ket-qua-xep-hang-truong-thcs-2011-5827601.html

 18/06/2011, 07:54
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ XẾP HẠNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 - 2011 (Theo bảng) TT Đơn vị Điểm tự chấm PGD thẩm định Xếp hạng Bảng B 1 THCS Tân Hội Trung 209 213 12 THCS Gáo Giồng 202.5 193.5 23 THCS Bình Hàng Tây 189 186 36 THCS Phương Thịnh 194.5 183.5 47 THCS Bình Thạnh 190.5 183 54 THCS Tân Nghĩa 189 181 65 THCS Nhị Mỹ 190.5 179 7 Bảng A 1 THCS TT Mỹ Thọ 348.5 348.5 12 THCS Mỹ Hiệp 221.5 230.5 23 THCS Mỹ Hội 214.5 228.5 34 THCS Nguyễn Minh Trí 199.5 192.5 45 THCS Phương Trà 207.5 192.5 47 THCS Nguyễn V.Đừng 177 186 66 THCS Mỹ Long 194.5 180.5 7 Bảng C 4 TH-THCS Ba Sao 196.5 187.5 11 TH-THCS Đinh C.Bê 179 176 26 TH-THCS Mỹ Thọ 168 163 35 TH-THCS Thiện Mỹ 165 162 43 TH-THCS Gáo Giồng 164 157 57 TH-THCS Phương Trà 161.5 156.5 62 TH-THCS Mỹ Xương 164.5 155.5 7 Người tổng hợp KT.Trưởng Phòng Nguyễn Văn Hoàng Hạnh Nguyễn Thị Kim Châu

Danh sách file (1 files)