Friday, 30/10/2020 - 20:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Kết quả TN THPT 2011-ket-qua-tn-thpt-2011-5824250.html

 17/06/2011, 14:06
he truong12 lop12 banthi ngoaingu hoten gioitinh ngaysinh noisinh madantoc dantoc hokhau dienut kyhieuut diachi so_cmt nghe giaihsg giaihsgk cc_nn cc_th hocluc hanhkiem songayn codehs stt truongthi ho dem ten tinh huyen ts_tudo namtn diemnghe diemhsg diemhsgk diemcc diemcong ghichu mm1 mm2 mm3 mm4 mm5 mm6 dblmon1 dblmon2 dblmon3 dblmon4 dblmon5 dblmon6 sobaodanh phongthi cumthi hoidong diemmon1 diemmon2 diemmon3 diemmon4 diemmon5 diemmon6 tongdiem diemxettn diemxetpl pltn giaithich tinhcham tuimon1 tuimon2 tuimon3 tuimon4 tuimon5 tuimon6 phach1 phach2 phach3 phach4 phach5 phach6 bosung lydo kyluat daccach mienthi diembl vang sohieu sophoi user_name edit_time1 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Lê Hoàng Anh Nữ 03/12/1993 Đồng Tháp KI Kinh 2 D2-VS2 "01, Tổ 4, Khóm Mỹ Phú Đất Liền, Tt Mỹ Thọ, H Cao Lãnh" 341719999 K FALSE FALSE G T 0 0 0 201001 Lê Hoàng Anh 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080005 001 08 11 7.5 7.5 5.5 9.5 10 7.5 47.5 8.17 7.92 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-111 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Nguyễn Hữu Chẫn Nam 19/02/1992 Đồng Tháp KI Kinh 2 D2-VS2 "579 Mỹ Thới, Mỹ Xương, H Cao Lãnh" 341714834 K FALSE FALSE TB T 0 0 0 201001 Nguyễn Hữu Chẫn 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080031 002 08 11 5.5 6 5 8 8.5 4.5 37.5 6.5 6.25 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 04-May-111 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Nguyễn Thị Hồng Châu Nữ 05/10/1993 Đồng Tháp KI Kinh 2 D2-VS2 "167 Khóm Mỹ Phú Cù Lao, Tt Mỹ Thọ, H Cao Lãnh" 341714502 K FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 Nguyễn Thị Hồng Châu 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080030 002 08 11 6.5 8.5 6.5 9.5 10 6 47 8.08 7.83 KH 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-111 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 10/01/1993 Tiền Giang KI Kinh 2 D2-VS2 "293, ấp 4, Mỹ Thọ, H Cao Lãnh" 341670880 K FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 Nguyễn Thị Mỹ Chi 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080036 002 08 11 5 7 5.5 6.5 10 5.5 39.5 6.83 6.58 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOSI-LAPTOP # Caos 21-May-111 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Lương Thị Minh Chương Nữ 13/08/1993 Đồng Tháp KI Kinh 2 D2-VS2 "22, Tổ 4, K Mỹ Phú Đất Liền, Tt Mỹ Thọ, H Cao Lãnh" 341710850 K FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 Lương Thị Minh Chương 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080042 002 08 11 6.5 10 7 8 10 6.5 48 8.25 8 KH 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-111 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Nguyễn Công Danh Nam 22/01/1993 Đồng Tháp KI Kinh 2 D2-VS2 "091, Nguyễn Cữ, Nhị Mỹ, H Cao Lãnh" 341714810 K FALSE FALSE TB T 0 0 0 201001 Nguyễn Công Danh 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080052 003 08 11 7.5 6.5 7.5 8 8 6.5 44 7.58 7.33 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 04-May-111 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Nguyễn Thị Diễm Nữ 01/04/1993 Đồng Tháp KI Kinh 2 D2-VS2 "005, Tổ 1, ấp 1, Mỹ Thọ, H Cao Lãnh" 341675363 K FALSE FALSE TB T 0 0 0 201001 Nguyễn Thị Diễm 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080059 003 08 11 7 4 6 6 9 5 37 6.42 6.17 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 04-May-111 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 01/12/1993 Đồng Tháp KI Kinh 2 D2-VS2 "584, Hòa Dân, Nhị Mỹ, H Cao Lãnh" 341735670 T FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 Nguyễn Ngọc Diễm 20 FALSE 2011 1 0 0 0 1 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080058 003 08 11 8 7 7.5 6.5 10 6.5 45.5 7.75 7.58 KH 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-111 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Nguyễn Huỳnh Như Hảo Nữ 30/01/1993 Đồng Tháp KI Kinh 2 D2-VS2 "302, K Mỹ Phú Cù Lao, Tt Mỹ Thọ, H Cao Lãnh" 341684907 G FALSE FALSE TB T 0 0 0 201001 Nguyễn Huỳnh Như Hảo 20 FALSE 2011 2 0 0 0 2 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080124 006 08 11 6.5 4.5 5.5 6 7.5 7 37 6.5 6.17 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 04-May-111 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ 27/07/1993 Đồng Tháp KI Kinh 2 D2-VS2 "138, Tổ 7, ấp 3, Mỹ Thọ, H Cao Lãnh" 341691515 T FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 Nguyễn Thị Diễm Hằng 20 FALSE 2011 1 0 0 0 1 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080131 006 08 11 5.5 8.5 8 8 9.5 7 46.5 7.92 7.75 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-111 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Lê Văn Hậu Nam 24/09/1993 Đồng Tháp KI Kinh 2 D2-VS2 "222, ấp An Nghiệp, An Bình, H Cao Lãnh" 341749766 K FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 Lê Văn Hậu 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080140 006 08 11 5 10 7 6 9.5 4 41.5 7.17 6.92 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-111 Cao Lãnh 1 12.BA1 1 A7 Tô Nguyễn Minh Hiếu Nam 04/06/1993 Đồng Tháp KI Kinh 2 D2-VS2 "14, Nguyễn Văn Đừng, Tt Mỹ Thọ, H Cao Lãnh" 341735873 G

Danh sách file (1 files)