Friday, 30/10/2020 - 19:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Kết quả thi đua Công đoàn HCL 2011-ket-qua-thi-dua-cong-doan-hcl-2011-5794985.html

 10/06/2011, 05:33
Trường THCS Mỹ Hiệp TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010-2011 CHỈ TIÊU KHEN THƯỞNG: Khen Tổng liên đoàn + LĐLĐ Tỉnh 6 tập thể + 11 cá nhân Khen Giấy khen LĐLĐ huyện 4 tập thể + 10 cá nhân Khen Giấy khen CĐGD huyện (tại HN tổng kết) 4 tập thể + 44 cá nhân Khen tổ trưởng 18 cá nhân I. CỜ THI ĐUA TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM: LĐLĐ tỉnh chi tiền thưởng TẬP THỂ 1 Trường THCS TT Mỹ Thọ I. CỜ THI ĐUA LĐLĐ TỈNH LĐLĐ tỉnh chi tiền thưởng 1 Trường THCS Bình Hàng Tây II. BẰNG KHEN CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LĐLĐ tỉnh chi tiền thưởng TẬP THỂ 1 Trường Mầm non Bông Sen 2 Trường THCS Tân Hội Trung 3 Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 4 Ban chấp hành CĐGD huyện Cao Lãnh CÁ NHÂN 1 Bà Phạm Thị Xuân Mai Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Cao Lãnh 2 Ông Phạm Ngọc Trang Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh 3 Bà Trần Thi Thơ Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Bông Sen 4 Bà Nguyễn Thị Hạnh Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Tân Nghĩa 5 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Bình Hàng Tây 6 Ông Trần Văn Thanh Đoàn viên Trường THCS Mỹ Hiệp 7 Bà Bùi Thị Thanh Nhàn Đoàn viên Trường THCS Nhị Mỹ 8 Ông Nguyễn Thành Tâm Ủy viên BCH Trường THCS TT Mỹ Thọ 9 Bà Nguyễn Thu Hằng Đoàn viên Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 10 Bà Nguyễn Ngọc Hà Ủy viên BCH Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 11 Ông Nguyễn Văn Nhiên Đoàn viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Công Bê II. BẰNG KHEN CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM. Công đoàn Giáo dục huyện chi tiền thưởng 1 Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 2 Trường Mẫu giáo Mỹ Thọ 3 Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh CÁ NHÂN 1 Ông Trần Lý Hoàng Thiện Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh 2 Ông Nguyễn Văn Hoàng Hạnh Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Cao Lãnh 3 Ông Vương Quốc Bình Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Mỹ Hội 4 Ông Nguyễn Thanh Tòng Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phương Trà 5 Ông Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch Trường THCS TT Mỹ Thọ 6 Bà Nguyễn Thị Liên Đoàn viên Trường Tiểu học và THCS Ba Sao 7 Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học và THCS Đinh Công Bê 8 Ông Phạm Thành Đặng Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐGD huyện Cao Lãnh III. GIẤY KHEN CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LĐLĐ huyện chi tiền thưởng TẬP THỂ 1 Trường Mầm non Tân Nghĩa 2 Trường THCS Mỹ Hội 3 Trường THCS Mỹ Hiệp 4 Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 2 CÁ NHÂN 1 Bà Nguyễn Thị Thanh Diễm Đoàn viên Trường Mầm non Tân Nghĩa 2 Bà Cao Thị Thu Loan Chủ tịch Công đoàn Trường THCS TT Mỹ Thọ 3 Bà Đặng Thị Ngọc Tươi Đoàn viên Trường THCS Mỹ Hiệp 4 Bà Phạm Thị Tuyết Mai Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 2 5 Ông Phạm Văn Bon Đoàn viên Trường Tiểu học Nhị Mỹ 1 6 Bà Đinh Thị Minh Thái Đoàn viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Công Bê 7 Ông Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 8 Bà Lê Thị Ngọc Ánh Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Bình Hàng Trung 1 9 Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng Ủy viên BCH Trường Tiểu học Tân Hội Trung 2 10 Bà Nguyễn Thị Nàng Chủ tịch Công đoàn Trường Mẫu giáo Mỹ Thọ IV. GIẤY KHEN CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYÊN Công đoàn Giáo dục huyện chi tiền thưởng TẬP THỂ 1 Trường Tiểu học Phong Mỹ 1 2 Trường Tiểu học Bình Thạnh 3 3 Trường Tiểu học Bình Hàng Trung 1 4 Trường THCS Phương Trà CÁ NHÂN 1 Bà Nguyễn Thị Kim Châu Đoàn viên Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh 2 Bà Dương Thị Mõng Đoàn viên Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh 3 Bà Nguyễn Thị Kim Chi Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non An Bình B 4 Ông Phạm Hữu Nghĩa Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Bông Sen 5 Bà Nguyễn Thị Thùy Nhiên Đoàn viên Trường Mầm non Tân Nghĩa 6 Bà Nguyễn Thị Xuân Nhàn Chủ tịch Công đoàn Trường Mẫu giáo Bình Hàng Trung 7 Bà Nguyễn Thị Kim Đính Chủ tịch Công đoàn Trường Mẫu giáo Gáo Giồng 8 Bà Đỗ Bích Phượng Chủ tịch Công đoàn Trường Mẫu giáo Mỹ Long 9 Bà Hồ Thị Hồng Gấm Chủ tịch Công đoàn Trường Mẫu Giáo Phong Mỹ 10 Bà Trần Kim Thanh Đoàn viên Trường Mẫu Giáo Phong Mỹ B 11 Bà Nguyễn Thị Kim Luyến Đoàn viên Trường THCS Bình Hàng Tây 12 Ông Phạm Thiện Tài Đoàn viên Trường THCS Gáo Giồng 13 Ông Huỳnh Thanh Tâm Phó Chủ tịch Trường THCS Mỹ Hiệp 14 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu Ủy

Danh sách file (1 files)