Tuesday, 02/06/2020 - 00:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

KẾT QUẢ BỐC THĂM BÀI DẠY HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011-ket-qua-boc-tham-bai-day-hoi-thi-giao-vien-day-gioi-cap-huyen-nam-hoc-2010-2011-5125522.html

 03/03/2011, 09:40
KẾT QUẢ BỐC THĂM BÀI DẠY HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 CỤM 4 TT Họ và tên Đơn vị Tên bài dạy Ngày Lớp Buổi Tiết Môn GK1 GK2 GK3 KN KQ 1 Võ T.H.T.N Nữ THCS Phương Thịnh "Tuyến yên, tuyến giáp" Sinh Võ T.H.T.N Nữ THCS Phương Thịnh Ô nhiễm môi trường( tiết 1) Sinh 2 Nguyễn Thị Thương THCS Tân Nghĩa Ô nhiễm môi trường( tiết 2) Sinh Nguyễn Thị Thương THCS Tân Nghĩa Thực vật góp phần điều hoà khí hậu Sinh 3 Võ Thị Ngọc Hòa THCS Nguyễn V.Đừng Ô nhiễm môi trường( tiết 2) Sinh Võ Thị Ngọc Hòa THCS Nguyễn V.Đừng Thực vật góp phần điều hoà khí hậu Sinh 4 Võ Bạch Tuyết THCS Nguyễn V.Đừng Cây phát sinh giới động vật Sinh Võ Bạch Tuyết THCS Nguyễn V.Đừng Thực vật góp phần điều hoà khí hậu Sinh 5 Đỗ Kim Ngân THCS Phương Thịnh " “ A xít, BaZơ, muối” tiết 3" Hóa Đỗ Kim Ngân THCS Phương Thịnh "Mối liên hệ giữa Etylen, rượu etylic và Axit Axetic." Hóa 6 Nguyễn Văn Được THCS Nguyễn V.Đừng BÀI 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương (Tuần 32 đôn lên) Sử Nguyễn Văn Được THCS Nguyễn V.Đừng BÀI 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc…. (PHẦN I-II) Sử 7 Võ Thị Thúy Hạnh THCS Tân Nghĩa BÀI 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn (Phần I) Sử Võ Thị Thúy Hạnh THCS Tân Nghĩa BÀI 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp (Phần I) Sử 8 Võ Tánh Thuận THCS Tân Nghĩa BÀI 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp (Phần I) Sử Võ Tánh Thuận THCS Tân Nghĩa BÀI 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn (Phần I) Sử 9 Phạm Thị Ngọc Hân TH-THCS Gáo Giồng BÀI 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc…. (PHẦN I-II) Sử Phạm Thị Ngọc Hân TH-THCS Gáo Giồng BÀI 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương (Tuần 32 đôn lên) Sử 10 Nguyễn Văn Lực THCS Gáo Giồng "- Nhảy cao : Như nội dung tiết 57, Có thể kiểm tra thử ( do GV chọn )- TTTC : Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên" Thể dục Nguyễn Văn Lực THCS Gáo Giồng "- Bật nhảy: Bật xa hoặc trò chơi do GV chọn.- Chạy nhanh: Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh ( Do GV chọn )- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên" Thể dục 11 Lê Minh Đức THCS Tân Nghĩa "- Nhảy cao : Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân ( do GV chọn ), Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích- TTTC : Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV" Thể dục Lê Minh Đức THCS Tân Nghĩa "- Bật nhảy:Trò chơi ""Nhảy ô tiếp sức"".- Chạy nhanh: Xuất phát cao – Chạy nhanh 20- 50m, Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh hoặc kiểm tra thử ( Do GV chọn )" Thể dục 12 Nguyễn Thành Của THCS Gáo Giồng Nghiệm của đa thức một biến (dạy 1 tiết) Đại số Nguyễn Thành Của THCS Gáo Giồng Tam giác H.học 13 Nguyễn Ngọc Thụy TH-THCS Ba Sao Tam giác H.học Nguyễn Ngọc Thụy TH-THCS Ba Sao Nghiệm của đa thức một biến (dạy 1 tiết) Đại số 14 Nguyễn Hữu Đức THCS Phương Thịnh Giải toán bằng cách lập phương trình Đại số Nguyễn Hữu Đức THCS Phương Thịnh Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Số học 15 Nguyễn Thị Mộng Tuyền THCS Tân Nghĩa Bất phương trình bậc nhất một ẩn (Dạy tiết 1) Đại số Nguyễn Thị Mộng Tuyền THCS Tân Nghĩa "Diện tích hình tròn, hình quạt tròn" H. học 16 Dương Thị Ngọc Giàu THCS Tân Nghĩa BÀI: Phương trình cân bằng nhiệt Lý Dương Thị Ngọc Giàu THCS Tân Nghĩa "Bài Ánh sáng trắng, ánh sáng màu" Lý 17 Võ Đặng Đình Duy THCS Phương Thịnh BÀI: Hiệu điện thế Lý Võ Đặng Đình Duy THCS Phương Thịnh BÀI: Phương trình cân bằng nhiệt Lý 18 Nguyễn Văn Quý THCS Gáo Giồng BÀI: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tt ) Lý Nguyễn Văn Quý THCS Gáo Giồng BÀI: Kính lúp Lý 19 Huỳnh Thị Thu Thủy Nguyễn Văn Đừng BÀI: Kính lúp Lý Huỳnh Thị Thu Thủy Nguyễn Văn Đừng BÀI: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tt ) Lý 20 Lê Thị Thùy THCS Tân Nghĩa Tiết chương trình: 112 - Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận Văn Lê Thị Thùy THCS Tân Nghĩa Tiết chương trình: 137 - Những ngôi sao xa xôi Văn 21 Lê Thị Thanh Hoa THCS Tân Nghĩa Tiết chương trình: 139 - Ôn tập Tiếng Việt lớp 9 Văn Lê Thị Thanh Hoa THCS Tân Nghĩa Tiết chương trình: 109 - Cây tre Việt Nam - Hướng dẫn đọc thêm: Lòng yêu nước Văn 27 Huỳnh Thị Hiếu TH-THCS Ba Sao Tiết chương trình: 111 - Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp) Văn Huỳnh Thị Hiếu TH-THCS Ba Sao Tiết chương trình: 111 - Câu trần thuật đơn Văn 22 Lê Thanh Tâm THCS Tân Nghĩa Tiết chương trình: 30 - Quyền tự do ngôn luận. GDCD Lê Thanh Tâm THCS Tân Nghĩa Tiết chương trình: 30 - Quyền tham gia quản lý Nhà nước của công dân (tiết 1) GDCD 23 Nguyễn Thị Tuyết Nhung TH-

Danh sách file (1 files)