Wednesday, 21/10/2020 - 15:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

DS Tổng hộp khen thưởng 2011 - Mới-ds-tong-hop-khen-thuong-2011-moi-5816526.html

 15/06/2011, 20:38
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc "Cao Lãnh, ngày 14 tháng 6 năm 2011" DỰ THẢO CÔNG KHAI LẦN 2 TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010-2011 Lưu ý: Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường tự rà soát lại danh sách đã niêm yết công khai và tự xét lại danh hiệu cá nhân đạt Lao động tiên tiến đối với các trường chưa đạt như sau: _Trường đạt TT Lao động xuất sắc xét cá nhân đạt LĐTT (trong đó có CSTĐ cơ sở) từ 70% số CBGVNV của trường _Trường đạt TT Lao động tiên tiến xét cá nhân đạt LĐTT (trong đó có CSTĐ cơ sở) từ 50-69% số CBGVNV của trường _Trường không đạt TT Lao động tiên tiến xét cá nhân đạt LĐTT (trong đó có CSTĐ cơ sở) từ 49% trở xuống trong số CBGVNV của trường Thời gian phản hồi về Phòng GD&ĐT theo địa chỉ email: pgd.hcaolanh.dongthap@moet.edu.vn và theo ngành học Chậm nhất đến hết ngày 15/06/2011. Sau ngày 15/06/2011 mọi ý kiến thắc mắc Phòng GD&ĐT không giải quyết. Nếu có gì chưa rõ liên hệ Phòng GD&ĐT - CĐGD huyện để hướng dẫn. I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: Tập thể: 1 Trường Mầm non Bông Sen 2 Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 II. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Tập thể: 1 Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 2 Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh Cá nhân: 1 Bà Nguyễn Thị Tín Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 2 Bà Nguyễn Kim Luyến Hiệu trưởng THCS Bình Hàng Tây 3 Ông Nguyễn Thanh Việt Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh 4 Bà Trần Kim Huê Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh 5 Ông Nguyễn Văn Hoàng Hạnh Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh III. CỜ THI ĐUA TỈNH 1 Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 2 Trường THCS Tân Hội Trung 3 Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh IV. BẰNG KHEN UBND TỈNH 1. TẬP THỂ: 1 Trường Tiểu học Bình Thạnh 2 2 Trường Tiểu học Bình Thạnh 3 3 Trường Tiểu học Thị trấn Mỹ Thọ 2 4 Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 5 Trường THCS Mỹ Hiệp 6 Trường THCS Mỹ Hội 7 Trường THCS Bình Hàng Tây 2. CÁ NHÂN 1 Ông Trần Lý Hoàng Thiện Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh 2 Bà Đoàn Thị Ngọc Niềm Giáo viên Trường Mầm non Bông Sen 3 Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Mỹ Thọ B 4 Bà Nguyễn Thị Hạnh Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Nghĩa 5 Bà Nguyễn Thị Kính Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bình Hàng Tây 6 Bà Nguyễn Thị Thu Diễm Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Thạnh 7 Bà Võ Thị Bích Thảo Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp 8 Bà Nguyễn Thị Bích Dân Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Hội 9 Bà Lê Thị Minh Trang Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Hội 10 Bà Hồ Thị Hồng Gấm Giáo viên Trường Mẫu giáo Phong Mỹ 11 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS Bình Hàng Tây 12 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Giáo viên Trường THCS Bình Hàng Tây 13 Bà Lê Thị Mộng Thúy Giáo viên Trường THCS Bình Hàng Tây 14 Bà Trương Thị Bích Nga Giáo viên Trường THCS Bình Thạnh 15 Ông Dương Trọng Vũ Giáo viên Trường THCS Bình Thạnh 16 Bà Đặng Thị Ngọc Tươi Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hiệp 17 Bà Nguyễn Thị Thùy Liên Giáo viên Trường THCS Mỹ Long 18 Ông Trần Thanh Sơn Giáo viên Trường THCS Mỹ Long 19 Ông Hồ Văn Kẹp Giáo viên Trường THCS Mỹ Long 20 Ông Lâm Hoà Hiệp Giáo viên Trường THCS Nguyễn Minh Trí 21 Bà Bùi Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THCS Nhị Mỹ 22 Bà Trần Thị Thủy Giáo Viên Trường THCS Nhị Mỹ 23 Bà Phạm Thị Xuân Hồng Giáo viên Trường THCS Nhị Mỹ 24 Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết Giáo viên Trường THCS Phương Thịnh 25 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhị Giáo viên Trường THCS Phương Trà 26 Ông Lê Nguyễn Thái Hòa Phó hiệu trưởng Trường THCS Tân Hội Trung 27 Ông Nguyễn Hoàng Quân Giáo viên Trường THCS Tân Hội Trung 28 Bà Nguyễn Hoàng Phương Thảo Giáo viên Trường THCS Tân Nghĩa 29 Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên Giáo viên Trường THCS Tân Nghĩa 30 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên Trường THCS Tân Nghĩa 31 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 32 Bà Dương Nguyễn Lan Thảo Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 33 Ông Trần Trịnh Phú Cường Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 34 Ông Nguyễn Duy Tân Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 35 Ông Nguyễn Thành Tâm Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 36 Ông Lê Hoàng Anh Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 37 Bà Đoàn Thị Nhã Trúc Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 38 Ông Nguyễn Phúc Vượng Giáo viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 3

Danh sách file (1 files)