Saturday, 31/10/2020 - 14:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

DS khen thưởng Công Đoàn HCL 2010-2011-ds-khen-thuong-cong-doan-hcl-2010-2011-5881153.html

 30/06/2011, 10:56
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010-2011 "(Kèm theo công văn số:………/CĐGD, ngày ……/6/2011)" I. CỜ THI ĐUA TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM: TẬP THỂ 1 Trường THCS TT Mỹ Thọ II. BẰNG KHEN CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TẬP THỂ 1 Trường Mầm non Bông Sen 2 Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 3 Trường THCS Tân Hội Trung 4 Trường THCS Bình Hàng Tây 5 Ban chấp hành CĐGD huyện Cao Lãnh CÁ NHÂN 1 Bà Trần Thi Thơ Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Bông Sen 2 Bà Nguyễn Thị Hạnh Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Tân Nghĩa 3 Bà Nguyễn Thu Hằng Đoàn viên Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1 4 Ông Nguyễn Sĩ Hiền Đoàn viên Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 5 Bà Nguyễn Ngọc Hà Đoàn viên Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 6 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Bình Hàng Tây 7 Bà Bùi Thị Thanh Nhàn Đoàn viên Trường THCS Nhị Mỹ 8 Ông Nguyễn Thành Tâm Đoàn viên Trường THCS TT Mỹ Thọ 9 Ông Nguyễn Văn Nhiên Đoàn viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Công Bê 10 Bà Phạm Thị Xuân Mai Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Cao Lãnh 11 Ông Phạm Ngọc Trang Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh III. GIẤY KHEN CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TẬP THỂ 1 Trường Mầm non Tân Nghĩa 2 Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 2 3 Trường THCS Mỹ Hội 4 Trường THCS Mỹ Hiệp CÁ NHÂN 1 Bà Nguyễn Thị Thanh Diễm Đoàn viên Trường Mầm non Tân Nghĩa 2 Bà Cao Thị Thu Loan Chủ tịch Công đoàn Trường THCS TT Mỹ Thọ 3 Bà Đặng Thị Ngọc Tươi Đoàn viên Trường THCS Mỹ Hiệp 4 Bà Phạm Thị Tuyết Mai Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 2 5 Ông Phạm Văn Bon Đoàn viên Trường Tiểu học Nhị Mỹ 1 6 Bà Đinh Thị Minh Thái Đoàn viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Công Bê 7 Ông Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học TT Mỹ Thọ 1 8 Bà Lê Thị Ngọc Ánh Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Bình Hàng Trung 1 9 Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng Ủy viên BCH Trường Tiểu học Tân Hội Trung 2 10 Bà Nguyễn Thị Nàng Chủ tịch Công đoàn Trường Mẫu giáo Mỹ Thọ TỔNG CỘNG: 10 TẬP THỂ VÀ 21 CÁ NHÂN

Danh sách file (1 files)