Friday, 30/10/2020 - 12:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TINH HỌC 2011-huong-dan-thuc-hien-dieu-chinh-noi-dung-day-hoc-mon-tinh-hoc-2011-6128799.html

 23/08/2011, 09:26
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN TIN HỌC, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường. Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh (HS), các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lí thuyết, để giáo viên (GV), HS dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. 2. Thời gian thực hiện Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa (SGK) của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 và được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng phù hợp. 3. Hướng dẫn thực hiện các nội dung Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:Đối với các bài, các phần không dạy thì GV dùng thời lượng của các bài, các phần này dành cho các bài, các phần khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung được hướng dẫn là ”không dạy” hoặc ”đọc thêm”. Tuy nhiên, GV, HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, các sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo các trường và GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao gửi cho tất cả GV bộ môn.3.1. Lớp 10TTChươngBàiNội dung điều chỉnhHướng dẫn thực hiệnChương I Một số khái niệm cơ bản của Tin học§2. Thông tin và dữ liệu TrangMục 2. Ðơn vị đo lượng thông tin (trang 7)Không cần giải thích sâu, chỉ dừng lại ở mức khái niệm về bit, biết bội số của bit, byte để tra cứu khi cần.Hệ đếm La Mã (trang 11)Không bắt buộc dạyBiểu diễn số nguyên (trang 12)Không giải thích sâu việc biểu diễn số nguyên trong bộ nhớ.Biểu diễn số thực (trang 13)Chỉ giới thiệu cách biểu diễn dạng dấu phẩy động. §4. Bài toán và thuật toán Khái niệm thuật toán (trang 33)- Chỉ cần trình bày thuật toán giải một số bài toán đơn giản như kiểm tra một số tự nhiên là số nguyên tố hay hợp số; tìm kiếm và sắp xếp một dãy số nguyên…- Về kiến thức: HS cần biết cả hai cách biểu diễn thuật toán là sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê;- Về kĩ năng: HS chỉ cần sử dụng được một trong hai cách (sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê) để mô tả thuật toán.Một số ví dụ về thuật toán (trang 36)- Về các ví dụ này, không nhất thiết phải giới thiệu đồng thời cả hai cách biểu diễn thuật toán là sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê;- Không bắt buộc dạy: + Ví dụ 1: Kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương; + Ví dụ 3: Thuật toán tìm kiếm nhị phân.§6. Giải bài toán trên máy tính điện tử Diễn tả thuật toán (trang 48)Không bắt buộc dạy: Thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương M và N. Không nhất thiết phải giới thiệu mô tả thuật toán này bằng sơ đồ khối. Chương II Hệ điều hành§10. Khái niệm hệ điều hànhPhân loại HĐH (trang 63)Không dạy HĐH MS-DOS (trang 65 từ đầu trang cho đến trước chú ý)Không dạy§11. Tệp và quản lí tệp Mục 2: hệ thống quản lý tệp (trang 66)

Danh sách file (1 files)