Friday, 30/10/2020 - 11:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

GA Nghề Tin học-ga-nghe-tin-hoc-6107331.html

 19/08/2011, 10:35
Tiết: Ngày soạn: Ngày giảng: Kí KT: Bài 17. các khái niệm cơ bản(Tiết 1: Lý thuyết)Mục tiêu:Về kiến thức: - Biết được các tính năng chung của chương chình bảng tính . - Biết ý nghĩa và phân biệt các đối tượng chính của màn hình . - Biết khái niệm về địa chỉ các ô tính. về kĩ năng: - Khởi động và kết thúc . - Biết cách nhập dữ liệu vào ô tính.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: Giáo viên: Máy tính,SGK Học sinh: SGK, đọc trước nội dung bài học Chuẩn bị cho giờ thực hành: - Phòng máy tính III. Tiến trình dạy học:định lớp:Kiểm tra bài cũ:Giảng bài mới:Hoạt động của giáo viênHoạt động của HSHoạt động 1:Chương trình bàn tính.a, Giao diện: Màn hình làm việc của chương trình bàn tính là các trang tính có dạng bảng được chia thành nhiều hàng, cột và ô dữ liệu được lưu giữ và hiển thị trong các ô này.b.Dữ liệu: Chương trình bàn tính có khả năng sử lý nhiều dữ liệu khác nhau phổ bến nhất là dữ liệu số và dữ liệu dạng văn bản.c. Khả năng sd công thức: Các chương trình bàn tính đặc biệt hữu ích vì chúng cho phép sd công thức để tính toán, khi dữ liệu thay đổi thì kết quả tính toán được cập nhật tự động.d. Khả năng trình bầy: Có thể trình bầy dữ liệu trong các ô của trang tính với nhiều kiểu chữ, cách căn chỉnh khác nhau, việc thay đổi các hiển thị dữ liệu rất rễ ràng.e. Dễ ràng sửa đổi: Với bảng tính điện tử ta có thể rễ ràng sửa đổi, sao chép nội dung các ô Thêm hoặc xáo các ô, hàng cột và trang tính. Đặc biệt, các chương trình bàn tính còn có những năng ưu việt sau.j.Khả năng sắp xếp và lọc dữ liệu: Chương trình bàn tính có các tính năng sắp xếp và lọc các hàng, các cột một cách nhanh chóng.g. Tạo biểu đồ: Hơn hẳn việc làm trên giấy chương trỉnh bảng tính có công cụ tạo biểu đồ một cách đơn giản.Nhờ các ưu điểm nói trên, sd chương trình bảng tính sẽ hiệu quả hơn so với lập bảng tính trên giấy.HS đọc sgk quan sát nghe ghi chép .Hoạt động 2:Làm quen với chương trình bảng tính.a. Khởi động Excel.Có thể khởi động Excel nhiều cách khác nhau tương tự như khởi động chương trình soạn thảo Word.b. Màn hình làm việc(worl): Ngoài các bảng chọn thanh công cụ và nút lệnh quen thuộc như worl giao diện này có thể thêm bảng chọn vào các nút lệnh đặc trưng cho chương trình bảng tính.c. Các thành phần chính trên trang tính:+ Trang tính: + Cột:+ Hàng:+ Ô tính: d. Nhập dữ liệu: Khi nháy chuột trên một ô tính, ô tính đó được viết đậm và được chọn. Ta còn nói ô tính đó được kích hoạt. Dữ

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan