Friday, 30/10/2020 - 12:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Chương trình Bồi dưỡng HSG THCS-chuong-trinh-boi-duong-hsg-thcs-8736795.html

 10/01/2013, 13:47
UBND TỈNH ĐỒNG THÁPSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc.Đồng Tháp, ngày 04 tháng 01 năm 2013CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CẤP THCSNĂM HỌC 2012-2013------(Hình thức làm bài: Lập trình trực tiếp trên máy tính, bằng ngôn ngữ Pascal hoặc C)I. Kiến thức:Tên bàiGhi chú:Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trìnhBài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trìnhBài 3: Cấu trúc chương trìnhBài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩnBài 5: Khai báo biếnBài 6: Phép tóan, biểu thức, câu lệnh gánBài 7: Các thủ tục vào / ra đơn giản  Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trìnhBài 9: Cấu trúc rẽ nhánhCấu trúc If, CaseBài 10: Cấu trúc lặp Cấu trúc For, While, RepeatBài 11: Kiểu mảng và biến có chỉ sốMảng 1 chiều, mảng 2 chiềuBài 12: Kiểu xâuBài 13: Kiểu bản ghiBài 14: Kiểu dữ liệu tệp Bài 15: Chương trình con và phân lọaiHàm và thủ tụcLưu ý: Các thủ tục, các hàm xử lí trong các bài học giáo viên cần dạy đầy đủ.II. Thuật toán:1. Các thuật toán xử lý số2. Các bài toán xử lý mảng một chiều và mảng hai chiều3. Các bài toán xử lý chuỗi4. Các loại bài toán tìm kiếm tối ưu5. Một số bài toán tổng hợpIII. Phương pháp:1. Đệ qui2. Thử sai (quay lui, vét cạn)-----------------------

Danh sách file (1 files)