Friday, 30/10/2020 - 10:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Cấu trúc đề thi HSG-cau-truc-de-thi-hsg-8736784.html

 10/01/2013, 13:47
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc.Đồng Tháp, ngày 04 tháng 01 năm 2013CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIN HỌCKỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, năm học 2012 – 2013---------------I. Yêu cầu chung đối với đề thi:1. Đề thi chưa sử dụng.2. Đề thi phải nằm trong nội dung chương trình tự chọn môn Tin học, có mở rộng và nâng cao giảng dạy trong cấp Trung học cơ sở; đảm bảo tính chính xác, khoa học, phân loại được trình độ học sinh; đề thi không trùng lặp với bất cứ đề thi nào trong các cuộc thi trước.3. Độ khó của đề phân bố trên 3 mức độ: mức biết- hiểu 30%; mức vận dụng 30%; mức phân tích - tổng hợp 40%;II. Nội dung đề thi: Đề thi gồm 3 bài (thang điểm 20), hình thức thi: dùng ngôn ngữ lập trình Pascal viết chương trình trực tiếp trên máy tính. Được phân bổ cụ thể như sau:Bài 1. (6 điểm) : Áp dụng các thuật toán cơ bản để xử lí, giải các bài toán về số.Bài 2. (6 điểm) : Áp dụng các thuật toán cơ bản để xử lí, giải các bài toán về xâu kí tự.Bài 3. (8 điểm) : Áp dụng các thuật toán nâng cao, tổng hợp, kết hợp với việc tổ chức dữ liệu để giải các bài toán về mảng. Lưu ý: Chấm bài thi môn Tin học theo test vì vậy cần ghi rõ phương án làm test. Bài 1 dữ liệu vào nhập từ bàn phím, kết quả xuất ra màn hình. Bài 2, Bài 3 dữ liệu vào từ tệp văn bản, kết quả xuất ra tệp văn bản.---------------------

Danh sách file (1 files)