Friday, 30/10/2020 - 21:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi - yếu-ke-hoach-boi-duong-hs-gioi-yeu-9660056.html

 01/10/2013, 08:28
TRƯỜNG THCS MỸ HỘITỔ TOÁN-LÝ-CNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcMỹ Hội, ngày 27 tháng 9 năm 2013.KẾ HOẠCHBồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu môn Toán 6A1; 6A4Năm học 2013-2014Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của trường THCS Mỹ Hội;Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2013 – 2014 của tổ Toán - Lý - Công nghệ;Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong năm học 2013 – 2014. Nay lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu cụ thể như sau:I. MỤC TIÊU:- Nhằm tạo điều kiện cho các em phát huy được khả năng học tập, vận dụng một cách nhẹ nhàng, đạt được chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định.- Nâng cao chất lượng học sinh giỏi nói chung. Nâng cao ý thức học tập, nhu cầu học tập của học sinh của học sinh yếu. - Đáp ứng với nhu cầu của học sinh, phụ huynh và tạo điều kiện cho các em phát triển một cách toàn diện.- Gần gũi, trực tiếp giúp đỡ, dạy cho học sinh cách học tích cực. Việc theo dõi, giúp đỡ, phụ đạo học sinh nhận thức chậm phải trở thành một nhiệm vụ hàng ngày.II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:1. Thuận lợi:- Với chủ trương chung của ngành trong việc đổi mới phương pháp dạy học, trường đã tổ chức cho giáo viên dạy học theo hướng đổi mới ở tất cả các môn học. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ thăm lớp, dự giờ, thao giảng. - Đa số học sinh đều chăm ngoan, vâng lời thầy cô, đi học chuyên cần. Ngay từ đầu năm các em đã có đủ SGK và tập viết.- Nhiều phụ huynh luôn quan tâm đến việc học tập của con em.- Số học sinh ở các lớp là vừa phải nên cũng thuận lợi cho việc quản lí các em.2. Khó khăn:- Chất lượng học tập của học sinh không đồng đều, một số học sinh tiếp thu bài còn chậm.- Một số phụ huynh việc quan tâm, đầu tư học hành còn hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến việc học của con em mình ở nhà.- Phần đa là con em nông thôn, nên việc chăm sóc cũng như vật chất khó khăn.- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới. III. NỘI DUNG:1. Bồi dưỡng học sinh giỏi:a. Chỉ tiêu: Môn Toán 6 có 5 học sinh giỏi cấp trường.b. Biện pháp thực hiện:- Cho học sinh tự đăng ký tham gia bồi dưỡng (7 học sinh).- Tổ chức bồi dưỡng vào thứ hai hàng tuần (trái buổi).- Định kỳ kiểm tra để theo dõi quá trình tiếp thu của các em, từ đó điều chỉnh nội dung giảng dạy cho phù hợp.- Kết hợp bồi dưỡng tại lớp, trong giờ học, ra thêm các bài tập khó, nâng cao.- Kiểm tra lại những tài liệu đã có trên thư viện, bổ sung thêm một số tài liệu cần thiết cần thiết để phục vụ tốt cho học sinh.- Động viên học sinh tích cực đọc, tham khảo tài liệu ở thư viện.- Tham mưu với nhà trường, hội khuyến học, ban đại diện cha mẹ học sinh, có phần thưởng thích đáng cho những học sinh đạt giải các cấp. 2. Phụ đạo học sinh yếu:a. Chỉ tiêu: Lớp 6A1 cuối năm không có học sinh kém; lớp 6A4 cuối năm có 15 HS lên lớp thẳng.b. Biện pháp thực hiện:- Thời gian vào thứ hai hàng tuần - trái buổi, có danh sách kèm theo.- Tổ chức bồi dưỡng theo lớp, quan tâm giúp đỡ học sinh trung bình yếu. Phân công học sinh giỏi kèm học sinh yếu trong suốt quá trình học tập, xây dựng đôi bạn cùng tiến.- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với gia đình học sinh và các tổ chức đoàn thể để nâng cao ý thức học tập, từng bước nâng cao ý thức học tập của các em.- Trao đổi với học sinh về lực học của các em, thông báo với phụ huynh về nội dung, thời gian phụ đạo thêm cho học sinh để phối hợp kiểm tra hoặc giao thêm bài về nhà.- Động viên học sinh tích cực đọc, tham khảo tài liệu ở thư viện.- Thường xuyên kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của học sinh bằng hiều hình thức như kiểm tra miệng, kiểm tra việc soạn bài và làm bài tập ở nhà của học sinh. Định kỳ kiểm tra để theo dõi quá trình tiếp thu của các em

Danh sách file (1 files)