Tuesday, 20/10/2020 - 06:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN, CẤP THCS 2011-huong-dan-thuc-hien-dieu-chinh-noi-dung-day-hoc-mon-toan-cap-thcs-2011-6128318.html

 23/08/2011, 08:04
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN TOÁN, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường. Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh (HS), các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lí thuyết, để giáo viên (GV), HS dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. 2. Thời gian thực hiện Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa (SGK) của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 và được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng phù hợp. 3. Hướng dẫn thực hiện các nội dung Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:Đối với các bài, các phần không dạy thì GV dùng thời lượng của các bài, các phần này dành cho các bài, các phần khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung được hướng dẫn là ”không dạy” hoặc ”đọc thêm”. Tuy nhiên, GV, HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, các sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo các trường và GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao gửi cho tất cả GV bộ môn. 3.1. Lớp 6Số họcTTChương BàiTrangNội dung điều chỉnhHướng dẫn thực hiện1II§5. Cộng hai số nguyên khác dấu762. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau (dòng 13 đến dòng 15 từ trên xuống).Trình bày Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau như sau:Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta thực hiện ba bước sau:Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được).Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được.Ví dụ: Tìm . Bước 1: .Bước 2: .Bước 3: Kết quả là .Khi luyện tập thì cho phép học sinh viết như các ví dụ sau:; .2III§4. Rút gọn phân số14Chú ý Chỉ nêu chú ý thứ ba: Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản.3§15. Tìm một số biết giá trị phân số của nó542. Quy tắcThay hai từ ”của nó” trong Quy tắc ở mục 2, trang 54 bằng ba từ ”của số đó”. 454?1 và bài tập 126,127.Thay hai từ ”của nó” trong phần dẫn bằng ba từ ”của số đó”.5§17. Biểu đồ phần trăm60, 61Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạtChỉ dạy phần Biểu đồ phần trăm dưới dạng cột và Biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông. Không dạy phần Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt. Hình họcTTChương BàiTrangNội dung điều chỉnhHướng dẫn thực hiện1II§4. Khi nào thì §5. Vẽ góc biết số đo. 8083Khi nào thì Vẽ góc biết số đo. Dạy bài §5. Vẽ góc biết số đo trước bài §4. Khi nào thì .3.2. Lớp 7Đại sốTTChươngBàiTrangNội dung điều chỉnhHướng dẫn thực

Danh sách file (1 files)