Monday, 21/09/2020 - 14:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Giáo án Toán 9 - 4 cột Mới-giao-an-toan-9-4-cot-moi-6044876.html

 06/08/2011, 06:02
Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : 19Tiết 37 : BÀI 1 : GÓC Ở TÂM – SỐ ĐO CUNG A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM Kiến thức : hs nhận biết được góc ở tâm , có thể chia ra hai cung tương ứng , trong đó có một cung bị chắn Kỹ năng : thành thạo cách đo góc thấy rõ sự tương ứng giữa số đo góc ở tâm bằng thức đo góc , thấy rõ sự tương ứng giữa số đo (độ) của cung và của góc ở tâm bằng thứơc đo góc ở tâm chắn cung đó trong trường hợp cung nhỏ hoặc cung nữa đường tròn . Hs biết suy ra số đo độ của cung lớn (có số đo lớn hơn 1800 và bé hơn 3600) - Biết so sánh hai cung trên một đường tròn - Hiểu được định lý về cộng hai cung - Biết vẽ , đo thận và suy luận hợp logic - Biết bác bỏ mệnh đề bằng một phản Vd B. DỤNG CỤ DẠY HỌC GV : SGK , Bảng phụ, phấn màu ,phiếu học tập ,máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa , đồng hồ HS : SGK , bảng nhóm , máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP I. ỔN ĐỊNH LỚP (1ph) II. KIỂM TRA ( ph) III. DẠY BÀI MỚI3 phGV : Ở chương II chúng ta đã học được về đường tròn , sự xác định và tính chất của nó , vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn , vị trí tương đối của hai đường tròn Chương III chúng ta sẻ học về các loại góc với đường tròn , góc ở tâm , góc nội tiếp , góc tạo bởi một tiếp tuyến và một dây cung , góc có đỉnh ở bên trong đường tròn , góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn .Ta còn được học về quỹ tích cung chứa góc , tứ giác nội tiếp và công thức tính độ dài đường tròn , cung tròn , diện tích hình tròn , hình quạt tròn Bài đầu của chúng ta sẽ học là “góc ổ tâm – số đo cung “ Hs chú ý lắng ngheTGNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG GVHOẠT ĐỘNG HS12 ph5 ph12 phGóc ở tâm :Góc có đỉnh trùng với tâm được gọi là góc ở tâm KH : ……………………….Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn Số đo cung ĐN : Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó Số đo của cung lớn bằng nũa hiệu giữa 3600 và số đo của cung nhỏ Số đo của nữa đường tròn bằng 1800 *Chú ý : Cung nhỏ có số đo nhỏ hơn 1800Cung lớn có số đo lớn hơn 1800 Khi hai mút của cung trùng nhau, ta có cung “không “với số đo 00 và cung cả đường tròn có số đo 3600So sánh hai cung Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhauTrong hai cung , cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn Khi nào sđAB = sđAC + sđCB? Định lý : Nếu C là một điểm nằm trên cung AB thì sđAB = sđAC + sđCBGv treo phụ và vẽ hình 1 SGk tr 67 GV nhận xét về góc AOB Góc AOB là một góc ở tâm . vậy thế nào là góc ở tâm ? khi CD là đường kính thì ^COD có là góc ở tâm không ? ^COD có số đo bằnng bao nhiêu độ ? GV : hai cạnh của ^AOB cắt đường tròn tại hai điểm A và B , do đó chia đường tròn thành hai cung , với góc , cung nằm bên trong góc gọi là cung nhỏ , cung nằm bên ngoải góc gọi là cung lớn Cung AB kh  để phân biệt hai cung có chung các mút là A và B Kh : AmB và AnBGv : hãy chỉ ra cung nhỏ , cung lớn ở hình 1 GV cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn .Gv hãy chỉ ra cung bị chắn ở mổi hình trên GV : Hay ta còn nói : góc AOB chắn cung nhỏ AmB Ta đã xác định số đo góc bằng thước đo góc , còn số đo cung được xác định như thế nào ? GV treo Đn số đo cung lên bảng GV : giải thích : số đo của nữa đường tròn bằng 180’ bằng nữa số đo của góc ở tâm chắn nó , vì vậy số đocủa cả đường tròn bằng 360’ , số đo của cung lớn bằng 360’ – số đo cung nhỏ

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan