Friday, 30/10/2020 - 11:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

GA Hình học 7 - 4 cột-ga-hinh-hoc-7-4-cot-6023967.html

 31/07/2011, 21:18
PHẦN HÌNH HỌCChương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC-ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.Ngày soạn: 24 - 08 - 2006. Ngày dạy: 28 - 08 - 2006Tiết: 1 §1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH.I/ Mục tiêu:Học sinh giải thích được thế nào là hai góc đối đỉnh.Nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.Học sinh vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước.Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình.Bước đầu tập suy luận.II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:GV: SGK; SGV; thước thẳng; thước đo góc; bảng phụ.HS: SGK; thước thẳng; thước đo góc; bảng nhóm; bút viết bảng.III/ Tiến trình tiết dạy:1) Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra sĩ số, chuẩn bị của học sinh.2) Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.3) Giảng bài mới: (5’)Giới thiệu bài: GV giới thiệu chương trình hình học 7: Nội dung chương 1 chúng ta cần nghiên cứu các khái niệm cơ bản sau:Hai góc đối đỉnh.Hai đường thẳng vuông góc.Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.Hai đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song.Từ vuông góc đến đường song song.Khái niệm định lí.Giáo viên: Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu khái niệm đầu tiên của chương : Hai góc đối đỉnh.Tiến trình bài dạy:TGHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhKiến thức13’Hoạt động 1:Thế nào là hai góc đối đỉnhGiáo viên đưa hình vẽ hai góc đối đỉnh và hai góc không đối đỉnh (Vẽ ở bảng phụ)GV: Em hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của O1 và O2 ; của M1 và M2 ; của A và B.GV giới thiệu: O1 và O2 có mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh của góc kia , ta nói đó là hai góc đối đỉnh, còn ở hình 2 và hình 3 hai góc không là hai góc đối đỉnh.GV: Vậy thế nào là hai góc đối đỉnh?GV: Đưa định nghĩa lên bảng phụ yêu cầu HS nhắc lại.GV: Cho HS làm ?2 trang 81 SGK.Hỏi: Vâïy hai đường thẳng cắt nhau tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh?GV: Giải thích tại sao ở hình 2 và hình 3 thì hai góc tring mỗi hình không là hai góc đối đỉnh?GV: Cho góc xOy , em hãy vẽ góc đối đỉnh với góc xOy ?GV: Trên hình bạn vừa vẽ còn có cặp góc đối đỉnh nào không?GV: Em hãy vẽ hai đường thẳng cắt nhau và viết tên các cặp góc đối đỉnh.Hoạt động 1:HS: Quan sát và trả lời.Hình 1 hai góc có chung đỉnh và cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.Hình 2 thì hai góc cũng có chung đỉnh nhưng cạnh của góc này không là tia đối của cạnh góc kia.Hình 3 thì hai góc không đối đỉnh nhưng bằng nhau.HS: Trả lời theo định nghĩa ở SGK trang 81.?2 : O2 và O4 cũng là hai góc đối đỉnh vì: Tia Oy’ là tia đối của tia Ox’ và tia Ox là tia đối của tia Oy.HS: Đứng tại chỗ giải thích.Nhận xét bổ sung.HS: Lên bảng thực hiện và nêu cách vẽ.Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox.Vẽ tia Oy’ là tia đối của tia Oy.HS: xOy’ đối đỉnh với yOx’HS: Lên bảng thực hiện. Hình 41) Thế nào là hai góc đối đỉnh:Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.5’Hoạt động 2:Hình thành tính chất của hai góc đối đỉnh.GV: Quan sát hai góc đối đỉnh trên hình 4 rồi ước lượng bằng mắt độ lớn hai góc đối đỉnh?Em hãy dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả vừa ước lượng.GV gọi 1 HS lên bảng kiểm tra còn các học dưới lớp tự kiểm tra hình vẽ của mình dưới vở.GV: Dựa vào tính chất của hai góc kề bù đã học ở lớp 6. Giải thích tại sao

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan