Saturday, 31/10/2020 - 14:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Giáo án Toán 6 - Số học-giao-an-toan-6-so-hoc-6756553.html

 16/12/2011, 10:13
Tuần 1 - Tiết 1 Ngày soạn: 14/08/2011 - Ngày dạy: 16/08/2011CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN§1 TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢPI. Mục tiêu: Kiến thức:- Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp cụ thể, gần gủi, thường gặp trong toán học và trong đời sống.- Học sinh nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước.Kỹ năng:Học sinh biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng các ký hiệu ( và (. Đếm đúng số phần tử của một tập hợp.Thái độ: Rèn luyện cho học sinh tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp. Từ đó yêu thích hơn môn học.II. Chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án, SGK, thiết bị dạy học, …Học sinh: SGK, dụng cụ học tập, …III. Tiến trình dạy học: TGHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Chuẩn bị đầu năm5’- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách vở và dụng cụ học tập cần thiết.- Giới thiệu sơ lược nội dung chương trình toán 6 và cụ thể ở chương I.Hoạt động 2: Các ví dụ5’- Yêu cầu HS quan sát hình 1 SGK và giới thiệu về tập hợp.- Giới thiệu tiếp một số ví dụ về tập hợp. - Gọi HS cho ví dụ về tập hợp. - Quan sát hình 1 SGK. - Nghe GV giới thiệu. - Cho các VD. 1. Các ví dụ: Hoạt động 3: Cách viết và các kí hiệu 20’- GV giới thiệu về cách đặt tên, ký hiệu, cách viết và các phần tử của các tập hợp như SGK trang 5. - Hãy viết tập hợp B các chữ cái a, d, c? Cho biết các phần tử của tập hợp? - GV đặt câu hỏi giới thiệu các ký hiệu (, (:+ Số 1 có là phần tử của tập hợp A không? Đọc là 1 thuộc A hay 1 là phần tử của A.+ Số 1 có thuộc tập hợp B không? Đọc là 1 không thuộc B hay 1 không là phần tử của B. * Trong các cách viết sau cách viết nào đúng, cách viết nào sai? - Gọi HS đọc chú ý SGK. - Giới thiệu hai cách viết 1 tập hợp: liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng. - GV giới thiệu cách minh hoạ tập hợp A và B như SGK trang 5 (Hình 2). - Chú ý lắng nghe. - HS lên bảng a, d, c là các phần tử. + Số 1 là phần tử của tập hợp A.+ Số 1 không thuộc tập hợp B. - HS trả lời: a/ Sai; Đúng; Đúng; Sai. b/ Sai; Đúng; Sai.- Đọc chú ý. - Chú ý theo dõi.2. Cách viết. Các kí hiệu: A = {0;1;2;3}hay A = {1;2;0;3}… B = {a, d, c}hay B = {d, c, a}hay B = {a, c, d} …Ký hiệu: 1 ( A 1 ( Ba/. a ( A , 2 ( A 5 ( A , 3 ( A b/. 0 ( B; b ( B; c ( B Chú ý: VD: A = {0; 1; 2; 3} A = {x(N/x

Danh sách file (1 files)