Tuesday, 20/10/2020 - 07:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Giáo án Toán 6 - Hình học-giao-an-toan-6-hinh-hoc-6756532.html

 16/12/2011, 10:12
Tuần 1 Tiết 1 Ngày soạn: 16/08/2011 - Ngày dạy: 19/08/2011CHƯƠNG I: ĐOẠN THẲNG§1 ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNGI. Mục tiêu: Kiến thức:- Học sinh nắm được hình ảnh của điểm, hình ảnh của đường thẳng. - Học sinh hiểu được quan hệ điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng. Kỹ năng:- Học sinh biết vẽ điểm, đường thẳng, biết đặc tên điểm, đường thẳng, biết ký hiệu điểm, đường thẳng. - Biết sử dụng ký hiệu (, (. Thái độ:Nhận biết điểm, đường thẳng qua quan sát các hình ảnh thực tế. II. Chuẩn bị: Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, SGK, thiết bi dạy học khác, ... Học sinh: Soạn bài, thước thẳng, dụng cụ học tập, ... III. Tiến trình dạy học: TGHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhGhi bảngHoạt động 1: Giới thiệu chương2’- Giới thiệu sơ lược về chương trình hình học 6 Học kỳ I. - Xem mục lục SGK trang 130.Hoạt động 2: Điểm8’- Vẽ một điểm lên bảng và đặt tên. - Giới thiệu dùng các chữ cái in hoa A, B, C, … để đặt tên cho điểm.- Trên các hình sau có mấy điểm? - Giới thiệu về hình thông qua điểm. - Làm vào vở theo GV làm trên bảng. - Chú ý theo dõi.- Quan sát các hình và trả lời: Hình 1 có 3 điểm phân biệt A, B, C. Hình 2 có 2 điểm là điểm M trùng với điểm N. - Chú ý theo dõi.1/ Điểm: Dấu chấm nhỏ là hình ảnh của điểm. . A . B hình 1 .C M . N hình 2 Hoạt động 3: Đường thẳng13’- Giới thiệu về hình ảnh mô tả đường thẳng như sợi chỉ căng thẳng, mép bảng …- Làm thế nào để vẽ được một đường thẳng? - Nêu lại cách vẽ và cách đặt tên đường thẳng bằng chữ cái thường a, b, c, … - Khi kéo dài các đường thẳng về hai phía ta có nhận xét gì? - GV vẽ hình lên bảng: + Trong hình vẽ trên có những điểm, đường thẳng nào? + Điểm nào nằm trên, không nằm trên đường thẳng a? + Mỗi đường thẳng xác định có bao nhiêu điểm thuộc nó?- Chú ý theo dõi.- 1 Hs lên bảng vẽ và mô tả cách vẽ - Chú ý theo dõi.- Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía. - Quan sát hình vẽ và lần lượt trả lời:+ Hình gồm các điểm M, N, A, B và đường thẳng a.+ Điểm M, A nằm trên đường thẳng a, điểm N, B không nằm trên đường thẳng a. + Mỗi đường thẳng xác định có vô số điểm thuộc nó.2/ Đường thẳng: a b . N A . M . a . BHoạt động 4: Quan hệ giữa điểm và đường thẳng12’- Từ các câu hỏi trên giới thiệu về điểm thuôc và không thuộc đường thẳng, giới thiệu kí hiệu (, (.- Yêu cầu học sinh làm ? SGK trang 104 theo nhóm đối với câu c. Yêu cầu nhận xét chéo. Đánh giá.- Chú ý theo dõi.- Cả lớp làm ? trang 104. Từng HS lần lượt trả lời các câu hỏi: a/ Điểm C thuộc đường thẳng a Điểm E không thuộc đường thẳng a. b/ C ( a ; E ( a c/ (làm theo nhóm) Nhận xét chéo.3/ Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng:A . d A ( d . B B ( d C . a . E Hình 5 . M B . . N C. D . a . EHoạt động 5: Củng cố8’- Hãy dùng bút chì để đặt tên chi các điểm và các đường thẳng trong bài tập 1.- Hãy xem hình 7 và trả lời các câu hỏi ơ SGK: Yêu cầu nhận xét. Đánh giá.

Danh sách file (1 files)