Friday, 30/10/2020 - 19:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Giáo án toán 6-giao-an-toan-6-4527896.html

 06/12/2010, 15:52
Tiết thứ :1 Lớp6B Ngày dạy:7/9/2010Tên bài giảng : chương I : đoạn thẳng §1 . điểm - đường thẳngA .Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần :Hiểu điểm là gì ? Đường thẳng là gì? Hiểu được mối quan hệ điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng .Vẽ được điểm, đường thẳng, biết đặt tên điểm, đường thẳng, ký hiệu điểm đường thẳng, sử dụng ký hiệu ( , ( .Rèn tính chính xác và cẩn thận khi vẽ, đặt tên, ghi ký hiệu điểm, đường thẳng và mối quan hệ giữa điểm và đường thẳng .B.CHUẩN Bị: Bảng phụC .Nội dung và các hoạt động trên lớp :Hoạt động 1 : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và sự chuẩn bị học tập của học sinh .Hoạt động 2 : Nêu yêu cầu cơ bản khi học hình học và các dụng cụ cần thiết D.Phần hướng dẫn của thầy giáo và hoạt động học sinhPhần nội dungcần ghi nhớHoạt động 3 : ĐiểmGV vẽ lên bảng (theo từng thao tác : chấm, ghi tên A, B ...) rồi giới thiệu điểm .Tiếp tục đọc tên, viết tên các điểm có trong hình GV vừa mới vẽ và hình 1 SGK để hình thành khái niệm các điểm phân biệt .HS đọc tên các điểm ở hình 2 SGK . Có nhận xét gì ?Thế nào là hai điểm phân biệt ? Quy ước .GV giới thiệu khái niệm hình và điểm là một hình  .A .B .CTa dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho các điểm .Hoạt động 4 : Đường thẳng GV giới thiệu hình ảnh của đường thẳng .Ta dùng dụng cụ gì để vữ đường thẳng . GV hướng dẫn HS vẽ một đường thẳng (có kéo dài về hai phía) đặt tên, đọc tên đường thẳng .GV vẽ hình bài tập 1 ( H6 SGK) HS giải bài tập 1 có chú ý cácđiểm phân biệt có tên khác nhau nhưng các điểm có tên khác nhau chưa hẳn đã phân biệt .GV chú ý cho HS đường thẳng là một hìnhĐường thẳng a aTa dùng một chữ cái thường để đặt tên cho đường thẳng Hoạt động 5 :Điểm thuộc đường thẳng , điểm không thuộc đường thẳngHS quan sát hình 4 SGK . GV giới thiệu quan hệ của A, B với đường thẳng d .GV giới thiệu cách viết, cách đọc của một điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng , yêu cầu HS viết và đọc ký hiệu tương tự .GV dùng hình 6 sau khi đã giải xong bài tập 1, yêu cầu HS dùng các ký hiệu để ghi các quan hệ .HS làm bài tập ? aM ( a ; N ( aHoạt động 6 :Củng cốGV dùng bảng phụ hoặc vẽ trên bảng hình 7 SGK các nhóm HS làm các câu a, b, c của bài tập 3 .Hoạt động nhóm để giải bài tập 4 và 5Hoạt động :Dặn dò HS học bài theo SGKHoàn chỉnh các bài tập đã sửa trên lớp và các bài tập còn lại trong SGK .Chuẩn bị bài mới : Ba điểm thẳng hàng .

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan