Friday, 30/10/2020 - 19:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

GA Toán 6 4 cột-ga-toan-6-4-cot-6023957.html

 31/07/2011, 21:16
Tuần 1 Ngày soạn: 15/08/2010Tiết 3 Ngày dạy: 20/08/2010§3. GHI SỐ TỰ NHIÊNI. Mục tiêu:* Kiến thức:- HS hiểu thế nào là hệ thập phân, phân biệt số và chữ số trong hệ thập phân. Hiểu rõ trong hệ thập phân giá trị của mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí* Kỹ năng: - HS biết đọc và viết các số La Mã không quá 30.* Thái độ:- HS thấy được ưu điểm của hệ thập phân trong việc ghi số và tính toán.II. Chuẩn bị:GV: Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi kiểm tra bài cũ. Bảng các chữ số, bảng phân biệt số và chữ số, bảng các số La Mã từ 1 đến 30.-HS: Bảng phụ, bút dạ.III.Hoạt động dạy học:1.Ổn định tình hình lớp: Trật tự + tác phong + vệ sinh + sĩ số 6A1 6A22.Kiểm tra bài cũ:(7ph) -GV đưa câu hỏi kiểm tra bài cũ: Viết tập hợp N; N*. Làm bài 11 trang 5 (SBT). Viết tập hợp D các số tự nhiên x mà x ( N*. * HS: N = {0; 1; 2; 3; …} N* = {1; 2; 3; …} Sửa bài 11 tr.5 (SBT) A={19; 20}; B={1; 2; 3; …}; C = {35; 36; 37; 38} D = {0}-GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét, cho điểm.3.Bài mới:a)Giới thiệu: Ở tiết học trước ta đã tìm hiểu về tập hợp số tự nhiên và quan hệ thứ tự trong tập hợp N. Vậy ghi số tự nhiên như thế nào và giá trị của từng chữ số trong hệ thập phân thay đổi theo vị trí như thế nào thì chúng ta cùng bắt đầu bài học hôm nay.b)Tiến trình bài dạy:TGHoạt động của GVHoạt động của HSNội dung10phHoạt động 1: Số và chữ số- Gọi HS đọc ba số tự nhiên bất kỳ.- Giới thiệu 10 chữ số để ghi các số tự nhiên.-Một số tự nhiên bất kỳ có thể có bao nhiêu chữ số?- Chú ý: + Khi viết các số tự nhiên có từ 5 chữ số trở lên ta thường viết tách riêng từng nhóm 3 chữ số kể từ phải sang trái. + Cần phân biệt: số với chữ số; số chục với chữ số hàng chục…-Yêu cầu HS làm bài tập 11tr 10SGK.-Cho ví dụ.-Một số tự nhiên bất kỳ có thể có một, hai, ba…chữ số.-HS:a) 1357b)Điền vào bảng phụ.1)Số và chữ số:Với mười chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta ghi được mọi số tự nhiên.VD: số 3895-Số chục là 389-Chữ số hàng chục là 910phHoạt động 2:Hệ thập phân-Cách ghi số dung 10 chữ số như trên gọi là cách ghi số trong hệ thập phân. Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một hàng làm thành 1 đơn vị ở hàng liền trước nó. Do đó giá trị mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí.-Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số.Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau.-Nghe GV giới thiệu.-HS: 999 ; 9872. Hệ thập phân:Ví dụ: 222 = 200 + 20 + 2 = 2.100 + 2.10 + 2 = a.10 + b (a(0) = a.100 + b.10 + c10phHoạt động 4: Chú ý (10 phút).- Gọi HS đọc 12 số La Mã trên mặt đồng hồ.- Giới thiệu các chữ số I, V, X và IV, IX., cách viết các số La Mã.IV = 4IX = 9VII = V + I + I = 7VIII = ?Gọi HS lên bảng viết3. Chú ý: Các số La Mã từ 1 đến 10: I II III IV V VI1 2 3 4 5 6VII VIII IX X 7 8 9 10Nếu thêm vào bên

Danh sách file (1 files)