Friday, 30/10/2020 - 21:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN SINH, CẤP THCS 2011-huong-dan-thuc-hien-dieu-chinh-noi-dung-day-hoc-mon-sinh-cap-thcs-2011-6128368.html

 23/08/2011, 08:14
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN SINH HỌC, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường. Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh (HS), các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lí thuyết, để giáo viên (GV), HS dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. 2. Thời gian thực hiện Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa (SGK) của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 và được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng phù hợp. 3. Hướng dẫn thực hiện các nội dung Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:Đối với các bài, các phần không dạy thì GV dùng thời lượng của các bài, các phần này dành cho các bài, các phần khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung được hướng dẫn là ”không dạy” hoặc ”đọc thêm”. Tuy nhiên, GV, HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, các sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo các trường và GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao gửi cho tất cả GV bộ môn. 3.1. Lớp 6STTChương, bài, trangNội dungHướng dẫn thực hiện1Chương II, bài 10, trang 32Cấu tạo từng bộ phần rễ trong bảng trang 32Không dạy chi tiết từng bộ phận mà chỉ cần liệt kê tên bộ phận và nêu chức năng chính.2Chương III, bài 15, trang 49Cấu tạo từng bộ phận thân cây trong bảng trang 49Không dạy (chỉ cần HS lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây)3Chương IV, bài 20, trang 66- Mục 2: Thịt lá- Câu hỏi 4, 5 trang 67- Phần cấu tạo chỉ chú ý đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng.- Không yêu cầu HS trả lời 4Chương IV, bài 23, trang 79Câu hỏi 4, 5Không yêu cầu HS trả lời 5Chương V, bài 27, trang 90- Mục 4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm- Câu hỏi 4- Không dạy- Không yêu cầu HS trả lời 6Chương VIII, bài 37, trang 123, 124- Mục 1: cấu tạo của tảo và mục 2: một vài tảo khác thường gặp- Câu hỏi 1, 2, 4- Câu hỏi 3- Chỉ giới thiệu các đại diện bằng hình ảnh mà không đi sâu vào cấu tạo- Không yêu cầu HS trả lời- Không yêu cầu HS trả lời phần cấu tạo7Chương VIII, bài 40, trang 132Mục 2: cơ quan sinh sản- Không bắt buộc so sánh hoa của hạt kín với nón của hạt trần.8Chương VIII, bài 41, trang 136Câu hỏi 3Không yêu cầu HS trả lời 9Chương VIII, bài 43, trang 140Khái niệm sơ lược về phân loại thực vậtKhông dạy chi tiết, chỉ dạy nguyên tắc chung về phân loại thực vật.10Chương VIII, bài 44, trang 142Sự phát triển của giới thực vật Đọc thêm3.2 Lớp 7STTChương, bài, trangNội dungHướng dẫn thực hiện1Chương I, bài 4, trang 1- Mục 1 (phần I): cấu tạo và di chuyển- Mục 4: tính

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan