Monday, 21/09/2020 - 14:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

KH sử dụng TBDH Ngữ Văn 9-kh-su-dung-tbdh-ngu-van-9-9753713.html

 24/10/2013, 09:45
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc " Mỹ Hội, ngày 4 tháng 10 năm 2013." KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: NGỮ VĂN KHỐI: 9 NĂM HỌC: 2013-2014 Họ và tên giáo viên: Phạm Thị Phương Châu. "Dạy lớp: 9A1, 2, 3." Cả năm: 37 tuần (175 tiết) Học kì I: 19 tuần (90 tiết) Học kì II: 18 tuần (85 tiết) HỌC KÌ I Tháng Tuần Tiết PPCT Tên bài dạy "Tên thiết bị, tranh cần sử dụng" "Sốlượng" Số lượt sử dụng Số tiết sử dụng Ghi chú8 1 "1, 2" Phong cách Hồ Chí Minh. "Bảng phụ, tranh." 2 6 6 3 Các phương châm hội thoại. Bảng phụ. 1 3 3 4 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. Bảng phụ. 1 3 3 5 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. Bảng phụ. 1 3 3 2 "6, 7" Đấu tranh cho một thế giới hoà bình. "Bảng phụ, tranh." 2 6 6 8 Các phương châm hội thoại (tiếp). Bảng phụ. 1 3 3 9 Sử dụng một số yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. Bảng phụ. 1 3 3 10 Luyện tập sử dụng một số yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. Bảng phụ. 1 3 3 3 "11, 12" Tuyên bố thế giới về … trẻ em. Bảng phụ.tranh 2 6 6 Tháng Tuần Tiết PPCT Tên bài dạy "Tên thiết bị, tranh cần sử dụng" "Sốlượng" Số lượt sử dụng Số tiết sử dụng Ghi chú 3 13 Các phương châm hội thoại (tiếp). Bảng phụ. 1 3 3 "14, 15" Viết bài Tập làm văn số 1. Đề 1 3 3 9 4 "16, 17" Chuyện người con gái Nam Xương. "Bảng phụ, tranh." 2 6 6 18 Xưng hô trong hội thoại. Bảng phụ. 1 3 3 19 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Bảng phụ. 1 3 3 20 Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự.(ĐT) Bảng phụ. 1 3 3 5 21 Sự phát triển của từ vựng. Bảng phụ. 1 3 3 22 Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.(ĐT) Bảng phụ. 1 3 3 "23, 34" Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14). Bảng phụ. 1 3 3 25 Sự phát triển của từ vựng (tiếp). Bảng phụ. 1 3 3 6 26 Truyện Kiều của Nguyễn Du. "Bảng phụ, tranh." 2 6 6 27 Chị em Thuý Kiều. "Bảng phụ, tranh." 2 6 6 28 Cảnh ngày xuân. "Bảng phụ, tranh." 2 6 6 29 Thuật ngữ. Bảng phụ. 1 3 3 30 Trả bài làm văn số 1. Bảng phụ. 1 3 3 7 "31,32" Kiều ở lầu Ngưng Bích. "Bảng phụ, tranh." 2 6 6 33 Miêu tả trong văn bản tự sự. Bảng phụ. 1 3 3 "34, 35" Viết bài Tập làm văn số 2. Đề 1 3 3 36 Mã Giám Sinh mua Kiều. Không dạy 8 "37, 38" Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. "Bảng phụ, tranh." 2 6 6 39 Trau dồi vốn từ; Bảng phụ 1 3 3 40 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự. Bảng phụ. 1 3 3 10 9 41 Lục Vân Tiên gặp nạn. Không dạy 42 Chương trình địa phương phần Văn. Bảng phụ. 1 3 3 43 "Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,…)." Bảng phụ. 1 3 3 44 "Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm,…)." Bảng phụ. 1 3 3 45 Trả bài làm văn số 2. Bảng phụ. 1 3 3 Tháng Tuần Tiết PPCT Tên bài dạy "Tên thiết bị, tranh cần sử dụng" "Sốlượng" Số lượt sử dụng Số tiết sử dụng Ghi chú11 10 46 Đồng chí. Bảng phụ.Tranh 2 6 6 47 Bài thơ về tiểu đội xe không kích. Bảng phụ.Tranh 2 6 6 48 Kiểm tra về truyện trung đại. Đề 1 3 3 49 Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ…) Bảng phụ. 1 3 3 50 Nghị luận trong văn bản tự sự. Bảng phụ. 1 3 3 11 "51, 52" Đoàn thuyền đánh cá. Bảng phụ.Tranh 2 6 6 53 "Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, ...)" Bảng phụ. 1 3 3 54 Tập làm thơ tám chữ. Bảng phụ. 1 3 3 55 Trả bài kiểm tra Văn. Bảng phụ. 1 3 3 12 56 Bếp lửa. Bảng phụ.Tranh 2 6 6 57 Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ. Bảng phụ. 58 Ánh trăng. Bảng phụ.Tranh 2 6 6 59 Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) Bảng phụ. 1 3 3 60 Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận. Bảng phụ. 1 3 3 13 61.62 Làng. Bảng phụ.Tranh 2 6 6 63 Chương trình địa phương phần Tiếng Việt. Bảng phụ. 1 3 3 64 "Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự." Bảng phụ. 1 3 3 65 Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận miêu tả nội tâm. Bảng phụ. 1 3 3 12 14 "66, 67" Lặng lẽ Sa Pa. Bảng phụ. 1 3 3 "68, 69" Viết bài tập làm văn số 3. Đề 1 3 3 70 Người kể chuyện trong văn bản tự sự.(ĐT) Bảng phụ. 1 3 3 15 "71, 72" Chiếc lược ngà. Bảng phụ. 1 3 3 73 Ôn tập Tiếng Việt (các phương châm hội …) Bảng phụ. 1 3 3 74 Kiểm tra Tiếng Việt. Đề 1 3 3 Tháng Tuần Tiết PPCT Tên bài dạy "Tên thiết bị, tranh cần sử dụng" "Sốlượng" Số lượt sử dụng Số tiết sử dụng Ghi chú12 16 75 Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại. Đề 1 3 3 "76,77,78" Cố hương.Hướng dẫn đọc thêm: Những đức trẻ. Bảng phụ. 1 3 3 17 "79, 80" Trả bài Tập làm văn số 3.Trả bài kiểm tra Tiếng Việt. Bảng phụ. 1 3 3 81 Tra bài kiểm tra Văn. Bảng phụ. 1 3 3 18 "82, 83,84" Ôn tập làm văn. Bảng phụ 1 3 3 "85, 86" Kiểm tra tổng hợp học kì I. Đề 19 87 Tập làm thơ tám chữ.(tiếp tiết 54). Bảng phụ. 1 3 3 88 Tập làm thơ tám chữ. Bảng phụ. 1 3 3 89 Tập làm thơ tám chữ Bảng phụ. 1 3 3

Danh sách file (1 files)