Monday, 21/09/2020 - 14:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ Văn 7-chuan-kien-thuc-ki-nang-ngu-van-7-4527506.html

 06/12/2010, 15:13
LỚP 7CHỦ ĐỀMỨC ĐỘ CẦN ĐẠTGHI CHÚ1.TIẾNG VIỆT1.1.Từ vựng-Cấu tạo từ-Hiểu cấu tạo của các loại từ ghép, từ láy và nghĩa của từ láy, từ ghép.-Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng từ láy trong văn bản.-Hiểu giá trị tượng thanh, gợi hình, gợi cảm của từ láy.-Biết cách sử dụng từ ghép, từ láy.-Biết hai loại từ ghép:từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập, tính chất phân nghĩa của từ ghép chính phụ, tính chất hợp nghĩa của từ ghép đẳng lập.-Biết hai loại từ láy: từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận (láy phụ âm đầu, láy vần)-Các lớp từ-Hiểu thế nào là yếu tố Hán Việt và cách cấu tạo đặc biệt của một số loại từ ghép Hán Việt.-Bước đầu biết cách sử dụng từ Hán Việt đúng nghĩa, phù hợp với yêu cầu giao tiếp; tránh lạm dụng từ Hán Việt.-Nhớ đặc điểm của từ ghép Hán Việt.-Biết hai loại từ ghép Hán Việt chính: ghép đẳng lập và ghép chính phụ, biết trật tự các yếu tố Hán Việt trong từ ghép chính phụ Hán Việt.-Hiểu nghĩa và cách sử dụng từ Hán Việt được chú thích trong các văn bản học ở lớp 7.-Biết nghĩa 50 yếu tố Hán Việt thông dụng xuất hiện nhiều trong các văn bản học ở lớp 7.-Nghĩa của từ-Hiểu thế nào là từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.-Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và chơi chữ bằng từ đồng âm trong văn bản.-Biết cách sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa phù hợp với tình huống và yêu cầu giao tiếp.-Biết sửa lỗi dùng từ.-Nhớ đặc điểm của từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.-Biết hai loại từ đồng nghĩa: đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa không hoàn toàn.1.2.Ngữ pháp-Từ loại-Hiểu thế nào là đại từ, quan hệ từ.-Biết tác dụng của đại từ và quan hệ từ trong văn bản.-Biết cách sử dụng đại từ, quan hệ từ trong khi nói và viết.-Biết các loại lỗi thường gặp và cách sửa các lỗi về đại từ và quan hệ từ.-Nhận biết đại từ và các loại đại từ: đại từ dùng để trỏ, đại từ dùng để hỏi.-Cụm từ-Hiểu thế nào là thành ngữ.-Hiểu nghĩa và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng thành ngữ trong văn bản.-Biết cách sử dụng thành ngữ trong nói và viết.-Nhớ đặc điểm của thành ngữ, lấy được ví dụ minh họa-Các loại câu-Hiểu thế nào là câu rút gọn và câu đặc biệt.-Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng câu rút gọn và câu đặc biệt trong văn bản.-Biết cách sử dụng câu rút gọn và câu đặc biệt trong nói và viết.-Nhớ đặc điểm của câu rút gọn và câu đặc biệt.-Hiểu thế nào là câu chủ động và câu bị động.-Biết cách chuyển đổi câu chủ động và câu bị động theo mục đích giao tiếp.-Nhớ đặc điểm của câu chủ động và câu bị động-Nhận biết câu chủ động và câu bị động trong các văn bản-Biến đổi câu-Hiểu thế nào là trạng ngữ.-Biết biến đổi câu bằng cách tách thành phần trạng ngữ trong câu thành câu riêng.-Nhớ đặc điểm và công dụng của trạng ngữ.-Nhận biết trạng ngữ trong câu.-Hiểu thế nào là dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu.-Biết mở rộng câu bằng cách chuyển các thành phần nòng cốt câu thành cụm chủ-vị.-Nhận biết các cụm chủ-vị làm thành phần câu trong văn bản.-Dấu câu-Hiểu công dụng của một số dấu câu: dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dấu gạch ngang.-Biết sử dụng các dấu câu phục vụ yêu cầu biểu đạt, biểu cảm.-Biết các loại lỗi thường gặp về dấu câu và cách sửa chữa.-Giải thích được cách sử dụng dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dấu gạch ngang trong văn bản.1.3.Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ:Các biện pháp tu từ-Hiểu thế nào là chơi chữ, điệp ngữ

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan