Friday, 30/10/2020 - 21:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Tổng hợp kiến thức các tác phẩm văn học lớp 9-tong-hop-kien-thuc-cac-tac-pham-van-hoc-lop-9-11895347.html

 24/12/2016, 21:00
iưngTÀI LIỆU DẠY HỌC SINH LỚP 9 ĐẠT CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN NGỮ VĂNPHẦN I. TIẾNG VIỆTBuổi1Chuyên đề 1. Từ vựng12Chuyên đề 2. Ngữ pháp.1PHẦN II. LÀM VĂN 3Chuyên đề 2. Văn nghị luận xã hội3 4Chuyên đề 3. Văn nghị luận văn học5 PHẦN III. VĂN HỌC5Chuyên đề 1. Văn học trung đại Việt Nam.26Chuyên đề 2. Thơ hiện đại Việt Nam sau CM tháng 8.194527Chuyên đề 3. Truyện Việt Nam sau CM tháng 8.1945.1 8 Ôn tập văn bản nhật dụng  1Tổng cộng16 Ngày dạy: 16/ 5/2013 PHẦN I: TIẾNG VIỆTChuyên đề 1: Từ vựng. Tiết 1 Từ xét về nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từA. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN:1. Nghĩa của từ: Là nội dung mà từ biểu thị. Ví dụ: Bàn, ghế, sách,vở2. Từ nhiều nghĩa: Là từ mang sắc thái ý nghĩa khác nhau do hiện tượng chuyển nghĩa. Ví dụ: chạy:3. Hiện tượng chuyển nghĩa của từ:a. Các từ xét về nghĩa: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.* Từ đồng nghĩa: là những từ cùng nằm trong một trường nghĩa và ý nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.VD: xinh- đẹp, ăn- xơi- Từ đồng nghĩa có thể chia thành hai loại chính:+ Từ đồng nghĩa hoàn toànVD: quả- trái, mẹ- má…+ Đồng nghĩa không hoàn toàn:VD: khuất núi- qua đời, chết- hi sinh…* Từ trái nghĩa: Là những từ có nghĩa trái ngược nhauVD: cao- thấp, béo- gầy, xấu- tốt…* Từ đồng âm: Là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.VD: - Con ngựa đang đứng bỗng lồng lên.- Mua được con chim, bạn tôi nhốt ngay vào lồng.b, Cấp độ khái quát nghĩa của từ: - Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của từ ngữ khác.- Một từ ngữ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác.- Một từ ngữ được coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó được bao hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác.- Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này, đồng thời có thể có nghĩa hẹp đối với một từ ngữ khác.VD: Động vật: thú, chim, cá+ Thú: voi, hươu…+ Chim: tu hú, sáo….+ Cá: cá rô, cá thu…c, Trường từ vựng: Là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.B. CÁC DẠNG Bài tập: 1. Dạng bài tập 1 điểm: Đề 1: Trong đoạn thơ sau, tác giả đã chuyển các từ in đậm từ trường từ vựng nào sang trường từ vựng nào ? Ruộng rẫy là chiến trường, Cuốc cày là vũ khí, Nhà nông là chiến sĩ, Hậu phương thi đua với tiền phương. (Hồ Chí Minh)*Gợi ý: - Những từ in đậm được chuyển từ trường quân sự sang trường nông nghiệp.Đề 2: Trong hai câu thơ sau, từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Có thể coi đây là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa được không? Vì sao?“Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng!” ( Nguyễn Du, Truyện Kiều).

Danh sách file (1 files)