Tuesday, 20/10/2020 - 06:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Ma trận thi học kỳ II - Ngữ văn 6,7,8,9-ma-tran-thi-hoc-ky-ii-ngu-van-6-7-8-9-5545237.html

 29/04/2011, 10:27
Khung ma trậnLớp 6Mức độTên Chủ đề Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng1. Văn học.Các tác phẩm truyện, thơ hiện đại.Tác giả, tác phẩm, phương thức biểu đạt, nội dung, nghệ thuậtHiểu và nêu được nhận xét về nhân vật Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câu :1Số điểm:1 Tỉ lệ:10%Số câu:1Số điểm: 1 Tỉ lệ: 10 % Số câu:Số điểm :Tỉ lệ: Số câu:2 số điểm:2=20% 2. Tiếng Việt:Các phép tu từ, Các thành phần chính của câu- Nhớ khái niệm - Nhận biết các phép tu từ, các thành phần của câuSố câu Số điểm Tỉ lệ %Số câu: 2 Số điểm: 2Tỉ lệ: 20%Số câu: Số điểm : Tỉ lệ: Số câu: Số điểm : Tỉ lệ: Số câu: 2 số điểm :2=20%3. Tập làm vănVăn miêu tả. Cách làm bài văn miêu tả, bố cục, thứ tự miêu tả; cách xây dựng đoạn văn và lời văn trong bài văn tả người.Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 1 Số điểm : 6 Tỉ lệ: 60%Số câu:1 số điểm:6=60% Tổng số câu Tổng số điểmTỉ lệ %Số câu:3Số điểm:330%Số câu:1Số điểm: 110%Số câu:1Số điểm: 660%Số câu:5Số điểm:10.100%LỚP 7Mức độChủ đề Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng1. Văn học.Các văn bản (văn học Việt Nam) học kì 2Tác giả, tác phẩm, phương thức biểu đạt, nội dung, nghệ thuậtSố câu: 1 Số điểm : 2,0Số câu :1Số điểm:2,0 Số câu:Số điểm: 0Số câu:Số điểm :0Số câu:1 Số điểm: 2,02. Tiếng Việt:Các bài tiếng Việt đã học từ tuần 20 đến tuần 32- Nhớ khái niệm - Nhận biết rút gọn câu, tác dụng câu đặc biệt, trạng ngữ, mục đích của việc chuyển đổi câu, mở rộng câu, liệt kê, dấu câuSố câu : Số điểm: 2,0 Số câu: Số điểm: 2,0Số câu: Số điểm : 0Số câu: Số điểm :0 Số câu: số điểm:2,0 3. Viết bài tập làm văn nghị luận (chứng minh hoặc giải thích)- Nhận biết và nêu được vấn đề nghị luận- Hiểu và nêu được các luận điểm của bài - Vận dụng kiến thức, kĩ năng để làm sáng tỏ các luận điểm- Tổng hợp, đánh giá, liên hệSố câu: 1Số điểm : 6,0Số câu:Số điểm: 1,0Số câu: Số điểm: 1,0Số câu: Số điểm : 4,0 Số câu: 1 Số điểm: 6,0Tổng số câu: 3Tổng số điểm: 10Số câu:Số điểm: 5,0Số câu:Số điểm: 1,0Số câu:Số điểm: 4,0Số câu: 3Số điểm:10LỚP 8Mức độChủ đề Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng1. Văn học.Các văn bản (văn học Việt Nam) học kì 2Tác giả, tác phẩm, phương thức biểu đạt, nội dung, nghệ thuậtSố câu: 1 Số điểm : 1,0

Danh sách file (1 files)