Tuesday, 20/10/2020 - 12:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN SỬ, CẤP THCS 2011-huong-dan-thuc-hien-dieu-chinh-noi-dung-day-hoc-mon-su-cap-thcs-2011-6128403.html

 23/08/2011, 08:20
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN LỊCH SỬ, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường. Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh (HS), các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lí thuyết, để giáo viên (GV), HS dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. 2. Thời gian thực hiện Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa (SGK) của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 và được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng phù hợp. 3. Hướng dẫn thực hiện các nội dung Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:Đối với các bài, các phần không dạy thì GV dùng thời lượng của các bài, các phần này dành cho các bài, các phần khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung được hướng dẫn là ”không dạy” hoặc ”đọc thêm”. Tuy nhiên, GV, HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, các sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo các trường và GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao gửi cho tất cả GV bộ môn.3.1. Lớp 6TTBàiTrangNội dung điều chỉnhHướng dẫn thực hiện1Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây.15 - Mục 2. Xã hội cổ đại Hi Lạp Rô Ma gồm những giai cấp và tầng lớp nào?; - Mục 3. Chế độ chiếm hữu nô lệGộp mục 2 và mục 3 vói nhau, tránh sự trùng lặp để HS hiểu về sự hình thành 2 giai cấp chủ nô và nô lệ và vai trò của họ.2Bài10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế30- Mục 1. Công cụ sản xuất đựơc cải tiến như thế nào ?- Mục 2. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào ?Gộp 2 mục với nhau3Bài 14. Nước Âu Lạc41Mục 2. Nước Âu Lạc ra đời. “ Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương... Bồ chính cai quảnKhông dạy4Bài 21. Khởi nghĩa lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 60 2)58Tiểu sử Lý Bí Không yêu cầu HS tìm hiểu5Bài 22. Khởi nghĩa lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602)60Tiểu sử Triệu Quang Phục Không yêu cầu HS tìm hiểu3. 2. Lớp 7 TTBàiTrangNội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện1Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến106 dòng đầu mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc Không dạy2Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến15Mục 1. Những trang sử đầu tiênKhông dạy3Bài 7.Những nét chung về xã hội phong kiến23Mục 1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiếnKhông dạy4Bài 8.Nước ta buổi đầu độc lập 25Danh sách 12 sứ quân của mục 2.Tình hình chính trị cuối thời NgôKhông dạy5Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỉ XIII)55Nội dung sự thành lập nhà nước Mông cổ của mục 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông CổKhông dạy6Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Danh sách file (1 files)