Monday, 21/09/2020 - 13:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Tài liệu thi thí nghiệm thực hành-tai-lieu-thi-thi-nghiem-thuc-hanh-8735291.html

 10/01/2013, 08:38
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỒNG THÁPKỲ THI HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH THPT NĂM HỌC 2011-2012MÔN: VẬT LÝ (LÝ THUYẾT)Thời gian làm bài: 30 phút (Không kể thời gian phát đề)Ngày thi: 04 tháng 03 năm 2012Đề gồm có 2 trang, 20 câu trắc nghiệm Hãy đánh dấu X vào sự lựa chọn đúng nhất trong phiếu trả lời trắc nghiệmMã đề thi: L 111Câu 1: Phương trình li độ của một vật là . Kể từ lúc bắt đầu dao động đến thời điểm t =1,8s thì vật qua vị trí có li độ x = -1cm được mấy lần? A. 6 lần; B. 7 lần; C. 8 lần; D. 9 lần.Câu 2: Một trong những đặc tính của chất bán dẫn là A. điện trở suất tăng khi nhiệt độ tăng. B. điện trở suất giảm khi nhiệt độ tăng. C. điện trở suất tăng khi nhiệt độ giảm. D. điện trở suất giảm khi nhiệt độ giảm. Câu 3: Đèn D1(50W/100V), đèn D2 (100W/100V), nối tiếp đèn D1 và D2 đặt vào hiệu điện thế 200V. Để hai đèn sáng bình thường người ta mắc thêm điện trở R song song với một trong hai bóng đèn. Khi đó R có giá trị A. 200 song song đèn D1; B. 200 nối tiếp đèn D1; C. 100 song song đèn D1; D. 100 nối tiếp đèn D1.Câu 4: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 955mH và điện trở hoạt động r = 20 mắc nối tiếp hộp kín. Biết rằng hộp kín chứa hai trong ba linh kiện: tụ điện, điện trở thuần, cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế  (V) thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha  so điện áp hai đầu hộp kín và cường độ hiệu dụng trong mạch là I =2A. Hộp kín chứa A. tụ điện nối tiếp điện trở; B. tụ điện nối tiếp cuộn cảm thuần; C. cuộn cảm thuần nối tiếp điện trở; D. cuộn dây không thuần cảm nối tiếp điện trở.Câu 5: Một hạt mang điện dương có khối lượng m = 1,67.10-27kg, điện tích q = 1,6.10-19C bay vào từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,45T theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Quỹ đạo của hạt trong từ trường là đường tròn có bán kính r =0,28m. Tốc độ của hạt mang điện có giá trị là A. 1,7.107m/s; B. 0,2.107m/s; C. 1,6.107m/s; D. 1,2.107m/s.Câu 6: Một khung dây kín chuyển động với vận tốc không đổi từ bên ngoài vào trong từ trường đều như hình vẽ. Khi bắt đầu vào trong từ trường dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây A. cùng chiều kim đồng hồ; B. ngược chiều kim đồng hồ; C. bằng không; D. có thể cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng tùy thuộc độ lớn vận tốc. Câu 7: Hiện tượng phản xạ toàn phần chắc chắn không xảy ra trong trường hợp A. ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang. B. góc tới lớn hơn góc giới hạn. C. ánh sáng truyền từ không khí vào thủy tinh. D. ánh sáng đi từ nước ra không khí. Câu 8: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 0,5mm, từ hai khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm là 500nm. Khoảng vân đo được A. 1 mm; B. 1,5 mm; C. 0,5mm; D. 2mm. Câu 9: Vật AB đặt trước thấu kính cách thấu kính 20cm cho ảnh cùng chiều vật và nhỏ hơn vật cách vật 10cm. Độ tụ thấu kính là A. 5điốp; B. 10 điốp; C. -10 điốp; D. -5 điốp.Câu 10: Một người quan sát một hòn sỏi A ở đáy của bể nước có chiều sâu là h, theo phương gần vuông góc mặt nước. Người ấy thấy hình như hòn sỏi được nâng lên gần mặt nước, theo phương thẳng đứng cách mặt nước 18cm. Biết nước có chiết suất là 4/3. Chiều sâu h của bể nước là A. 13,5 cm; B. 24cm; C. 6,5cm; D. 12cm 

Danh sách file (1 files)