Friday, 30/10/2020 - 11:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Khối 8-khoi-8-4420982.html

 24/11/2010, 08:24
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNGHoạt động thứ nhất : BẦU CÁN BỘ LỚPI. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt độnga. Mỗi cán bộ lớp (lớp trưởng, các lớp phó, tổ trưởng, …) chuẩn bị một báo cáo ngắn gọn về các nhiệm vụ được giao trong năm, kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vai trò trách nhiệm của cán bộ lớp, cán bộ tổ ?b. Câu hỏi thảo luận- Bạn lớp trưởng đã thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm học qua như thế nào ?- Bạn có ý kiến gì cho bạn lớp phó phụ trách học tập của lớp ? (phụ trách lao động của lớp ?)- Bạn nhận xét gì về hoạt động của thư kí lớp ?- Hoạt động của các cán sự môn học trong năm học qua như thế nào ?- Ý kiến của bạn về hoạt động của bạn tổ trưởng ?( Gợi ý đáp án* Sau báo cáo của mỗi cán bộ trong lớp, cần góp ý cụ thể các mặt như : có thực hiện đủ các nhiệm vụ được giao không ? Ưu điểm ? Khuyết điểm ? Uy tín của lớp ?…- Cách thức bầu cán bộ lớp trong năm học này như thế nào ?( Gợi ý đáp án + Bỏ phiếu tín nhiệm+ Bầu lại những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.+ Bầu lại bằng bỏ phiếu kín.+ Lấy tinh thần xung phong.+ Phối hợp các cách nêu trên.c. Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ (hát về truyền thống nhà trường,…)2. Chuẩn bị về tổ chứcGiáo viên chủ nhiệm hội ý với tất cả các cán bộ của lớp, các tổ trưởng để bàn bạc chuẩn bị cho hoạt động.- Yêu cầu mỗi cán bộ lớp, tổ chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động của mình trong năm học qua (kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ được giao, thuận lợi, khó khăn, có đề nghị gì ?…)- Thông qua để thống nhất các câu hỏi thảo luận.- Thống nhất chương trình hoạt động, có thể theo quy trình sau : nghe báo cáo của mỗi cán bộ, thảo luận, bầu cán bộ lớp, văn nghệ.- Phân công người điều khiển hoạt động.- Phân công người điều khiển văn nghệ.- Phân công trang trí.II. HƯỚNG DẪN TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG* Hoạt động mở đầuNgười điều khiển nêu lý do và giới thiệu chương trình hoạt động.* Hoạt động 1 : Nghe báo cáo và thảo luận- Theo yêu cầu của người điều khiển, lần lượt từng cán bộ trong lớp và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong vai trò người cán bộ lớp, người tổ trưởng …- Sau mỗi báo cáo, người điều khiển nêu các câu hỏi cho cả lớp thảo luận.- Người điều khiển tóm tắt các ý kiến phát biểu.* Hoạt động 2 : Tổ chức bầu cán bộ lớp.- Người điều khiển cho cả lớp thảo luận về cách thức bầu cán bộ lớp.- Sau các ý kiến phát biểu, người điều khiển chốt lại ý kiến chung của cả lớp và tổ chức bầu cán bộ lớp theo hình thức đã chọn.- Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và cử đại diện phát biểu ý kiến thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nồng cốt của lớp.* Hoạt động 3 : Chương trình văn nghệNgười điều khiển văn nghệ giới thiệu một vài tiết mục văn nghệ của lớp lên trình diễn chào mừng đội ngũ cán bộ lớp năm học mới.* Hoạt động cuối cùng- Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến.Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động.CHỦ ĐIỂM THÁNG 9TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNGHoạt động thứ hai : TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 8I. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt độnga. Bản nội qui và nhiệm vụ năm học của nhà trường Giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị cho mỗi học sinh ( hoặc ít nhất mỗi tổ) một bản tóm tắt nội qui và nhiệm vụ năm học.b. Câu hỏi thảo luậnSử dụng 3 câu hỏi trong sách Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 8 (có gợi ý đáp án) và có thể thêm một vài câu hỏi để học sinh thảo luận và liên hệ.Câu 1 : Bạn nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8 ?( Gợi ý đáp ánHọc sinh lớp 8 tức là đã trải qua 2 năm học lớp 6 và lớp 7 và qua năm học lớp 8 này là bước vào lớp cuối cấp. Đây là giai đoạn chuyển tiếp để bước vào lớp cuối cấp,

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan