Tuesday, 20/10/2020 - 12:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

HDGDNGLL 6-hdgdngll-6-4420957.html

 24/11/2010, 08:22
Chủ điểm tháng 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNGTuần: tiết: Ngày soạn:Ngày thực hiện:Hoạt động :I THẢO LUẬN NỘI QUI VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚII. Yều cầu giáo dụcgiúp học sinhHiểu rõ nội qui, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó.Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội qui của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.II. Nội dung và hình thức1. Nội dungNội dung và ý nghĩa của việc thực hiện nội qui nhà trường.Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và ý nghĩa của nó. 2. Hình thức Thảo luận câu hỏi liên hệ thực tế.III. Chuẩn bị hoạt động 1. Giáo viênBản nội qui và nhiệm vụ năm học.Một số câu hỏi về nội qui, ý nghĩa của nội qui, nhiệm vụ năm học và việc chấp hành nội qui của trường.Câu hỏi:Câu 1: Vì sao người học phải biết và hiểu rõ nội quy nhà trường?Câu 2: Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới?Câu 3: Nội qui của nhà trường qui định những nhiệm vụ học tập của người học sinh như thế nào?Câu 4: Nội qui nhà trường qui định học sinh phải tự rèn luyện mình như thế nào?Câu 5: Những qui định của nhà trường yêu cầu người học sinh phải thực hiện? 2. Học sinhTìm đọc trước nội quy, quy định của nhà trường.Một số bài hát, bài thơ để trình bày trong hoạt động. IV. Tiến hành hoạt độngDCTNội dungTGDCTTổ trưởng và các thành viênCác tổ tham giaDCT, các tổĐại diệnDCTDCTGVCNHoạt động mở đầuHát tập thể bài “ lớp chúng mình kết Đoàn”Nêu lí do, giới thiệu chương trình hoạt động.Hoạt động 1 ( Tìm hiểu nội qui nhiệm vụ năm học mới)Lớp trưởng đọc các điều khoản của nội quy và nhiệm vụ năm học mới.Các thành viên trong nhóm có thể hỏi thêm những chổ chưa rõ, chưa hiểu.Nhóm trưởng ghi lại, giải thích hoặc nhờ giáo viên giúp đỡ.Hoạt động 2 Thảo luận nhómCác nhóm cử đại diện lên bóc thăm câu hỏi thảo luậnNgười dẫn chương trình phát giấy, bút yêu cầu mỗi nhóm cử thư kí ghi ý khiến thảo luận của nhóm.Câu hỏi thảo luận:Câu 1: Vì sao người học phải biết và hiểu rõ nội quy nhà trường?Câu 2: Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới?Câu 3: Nội qui của nhà trường qui định những nhiệm vụ học tập của người học sinh như thế nào?Câu 4: Nội qui nhà trường qui định học sinh phải tự rèn luyện mình như thế nào?Câu 5: Những qui định của nhà trường yêu cầu người học sinh phải thực hiện?Nhóm thảo luận tìm ra đáp ánHoạt động 3 Báo cáo kết quả thảo luậnCác nhóm báo cáo kết quả thảo luậnNhóm đại diện trình bày kết quả, thành viên trong nhóm bổ sung ý kiến.Ngưới dẫn chương trình nêu đáp án và đánh dấu vào những chổ trả lới đúng của nhóm.Hoạt động 4 Văn nghệNgưới dẫn chương trình giới thiệu các tiết mục văn nghệ.Hoạt động cuối cùngNgưới dẫn chương nhận xét kết quả hoạt động của lớp.Giáo viên chủ nhiệm dặn dò thêm, động viên học sinh thực hiện tốt các nội quy, quy định của trường.3’7’10’15’8’2’( Tuần: tiết: Hoạt độngII : BẦU CÁN BỘ LỚPNgày soạn Ngày thực hiệnI. Yều cầu giáo dục giúp học sinhHiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và tôn trọng, ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.II. Nội dung và hình thức1. Nội dungTổng kết hoạt động của cán bộ lớp sau một năm họcBầu đội ngũ cán bộ lớp mới 2. Hình thức Nghe báo cáo và thảo luận. Bầu bằng phiếu hoặc biểu quyết.III. Chuẩn bị hoạt động 1. Giáo viênGiáo viên chủ nhiệm và cán bộ lớp tống nhất chương trình hoạt động.Phân công người viết và báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp, ngưới

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan