Tuesday, 20/10/2020 - 12:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

KH sử dụng TBDH 6-kh-su-dung-tbdh-6-9753704.html

 24/10/2013, 09:44
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc " Mỹ Hội, ngày 4 tháng 10 năm 2013." KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: GDCD KHỐI: 6 NĂM HỌC: 2013-2014 Họ và tên giáo viên: - Dạy lớp: Cả năm: 37 tuần (175 tiết) - Học kì I: 19 tuần (90 tiết) - Học kì II: 18 tuần (85 tiết) HỌC KÌ I Tháng Tuần Tiết PPCT Tên bài dạy "Tên thiết bị, tranh cần sử dụng" "Sốlượng" Số lượt sử dụng Số tiết sử dụng Ghi chú 1 1 Tự chăm sóc rèn luyện thân thể Bảng phụ 1 3 3 8 2 2 "Siêng năng, kiên trì" Bảng phụ 1 3 3 3 3 "Siêng năng, kiên trì" Tranh 1 3 3 4 4 Tiết kiệm Truyện kể 1 3 3 9 5 5 Lê độ Tranh 1 3 3 6 6 Tôn trọng kỉ luật Tranh 1 3 3 7 7 Tôn trọng kỉ luật Bảng phụ 1 3 3 8 8 Biết ơn Bảng phụ 1 3 3 9 9 "Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên" Tranh 1 3 3 10 10 10 Kiểm tra viết 1 tiết 11 11 Sống chan hòa với mọi người Bảng phụ 1 3 3 12 12 Lịch sự tế nhị Bảng phụ 1 3 3 13 13 "Tích cực, tự giác trong hoạt độngtập thể và hoạt động xã hội " Tranh 1 3 3 11 14 14 Bảng phụ 1 3 3 15 15 Mục đích học tập của học sinh Bảng phụ 1 3 3 16 16 Bảng phụ 1 3 3 17 17 Thực hành ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học Bảng phụ 1 3 3 12 18 18 Ôn tập học kỳ 1 1 3 3 19 19 Kiểm tra học kỳ 1 TỔNG CỘNG: 51 51 HỌC KÌ II Tháng Tuần Tiết PPCT Tên bài dạy "Tên thiết bị, tranh cần sử dụng" "Sốlượng" Số lượt sử dụng Số tiết sử dụng Ghi chú 20 20 Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em "Bảng phụ, Công ước" 1 3 3 21 21 Bảng phụ 1 3 3 1 22 22 "Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam " Luật 1 3 3 23 23 Luật 1 3 3 24 24 Thực hiện trật tự an toàn giao thông Bảng hiệu lệnh 1 3 3 25 25 Bảng hiệu lệnh 1 3 3 2 26 26 Quyền và nghĩa vụ học tập Luật 1 3 3 27 27 Luật 1 3 3 28 28 Kiểm tra 1 tiết 3 29 29 "Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm " Luật 1 3 3 30 30 Luật 1 3 3 31 31 Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở Luật 1 3 3 32 32 "Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín " Luật 1 3 3 33 33 Luật 1 3 3 4 34 34 "Thực hành ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học" "Luật, hiệu lệnh" 1 3 3 35 35 "Luật, hiệu lệnh" 1 3 3 36 36 Ôn tập học kỳ II 5 37 37 Kiểm tra học kỳ II TỔNG CỘNG: 45 45 DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Danh sách file (1 files)