Saturday, 31/10/2020 - 13:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Mẫu nhập Nghề phổ thông-mau-nhap-nghe-pho-thong-4937512.html

 28/01/2011, 07:39
Phụ lục (Kèm theo công văn số 80/SGDĐT-KTKĐCL ngày 26/01/2011)HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU NGHỀ PHỔ THÔNG1. Nguyên tắc chung: 1.1. Dữ liệu của kỳ thi được nhập vào bảng tính Excel 2003 thống nhất trong toàn tỉnh, mẫu do Sở gửi về các Phòng Giáo dục và Đào tạo. 1.2. Đặc điểm của mẫu nhập liệu: Có những vùng được phép nhập dữ liệu, có những vùng bị khoá không cho phép nhập dữ liệu. 1.3. Trong mẫu nhập liệu: Có những chi tiết máy sẽ tự động điền vào khi thực hiện in dữ liệu.2. Chuẩn bị cho việc nhập dữ liệu: Trước khi tiến hành nhập dữ liệu vào trong mẫu, cần thực hiện các bước sau đây: 2.1. Chọn bảng mã sử dụng: Tuỳ theo loại bộ nhập Tiếng Việt đang sử dụng, chọn bảng mã Unicode dựng sẵn (hoặc Unicode 1 byte). Nên sử dụng bộ nhập Unikey v4.0 RC2. Bật tuỳ chọn bỏ dấu oà, uý (thay vì òa, úy) để chuẩn phần dấu thanh khi nhập liệu. 2.2. Cài tập tin bổ sung một số hàm vào Excel: tập tin user.xla. 2.2.1. Chép tập tin user.xla vào: c:Program FilesMicrosoft OfficeOffice11Library. 2.2.2. Mở Excel, vào ToolsAdd-Ins ( xuất hiện hộp thoại Add-Ins, thự hiện như hướng dẫn trên hình: 2.3. Xếp hồ sơ thí sinh theo quy tắc: Xếp a, b, c … họ tên theo nghề dự thi, theo lớp trước khi nhập liệu.3. Nhập dữ liệu: 3.1. Những quy định chung: 3.1.1. Nhập từng mẫu tin vào file dữ liệu, tuyệt đối không được copy từ danh sách lưu tại đơn vị vào file dữ liệu vì điều này sẽ làm sai lệch dạng dữ liệu. 3.1.2. Nhập theo từng nghề, theo cấp học. 3.1.3. Trong quá trình nhập, nếu có nhập sai kiểu dữ liệu, trên màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo và hướng dẫn cách khắc phục. 3.1.4. Dữ liệu của thí sinh được nhập vào sheet Danhsach. 3.1.5. Dữ liệu về giám khảo được nhập vào sheet DSGK. 3.1.6. Dữ liệu về số phòng máy, số máy thực hành, Giáo viên trực máy được nhập vào sheet So Phmay. 3.2. Các vùng được phép nhập: HOTEN, GT, NGSINH, NOISINH, LOP, DONVI, CAP, MON, HUYEN, MAHOSO. Con trỏ ô sẽ không đi vào các vùng không được phép nhập. 3.3. Quy định dạng dữ liệu: 3.3.1. HOTEN: nhập hoa ký tự đầu mỗi từ, giữa mỗi từ chỉ có duy nhất một khoảng trống, không được có khoảng trống đầu hoặc cuối chuỗi họ tên. 3.3.2. NGSINH: nhập dạng chuỗi gồm 10 ký tự. Lưu ý: - Có đủ ngày tháng năm: nhập dd/mm/yyyy. Ví dụ: 01/09/1996, 15/12/1995… - Chỉ có tháng, năm: nhập 00/mm/yyyy. Ví dụ: 00/05/1996, 00/12/1997… - Chỉ có năm: nhập 00/00/yyyy. Ví dụ: 00/00/1996, 00/00/1997… 3.3.3. GT: Nhập Nam hoặc Nữ, không bỏ trống 3.3.4. NOISINH: Chỉ nhập tên tỉnh hoặc thành phố, không viết tắt. Cho phép viết tắt cụm từ “Thành phố” thành “TP”. 3.3.5. LOP: Nhập tên lớp thí sinh đang học (nhập đầy đủ). 3.3.6. TRUONG: Nhập tên trường. Ví dụ: THCS Tân Bình, THCS Kim Hồng, THCS Lưu Văn Lang…, THPT Cao Lãnh 1, Trung tâm GDTX Tam Nông… 3.3.7. CAP: Nhập THCS hoặc THPT, không bỏ trống. 3.3.8. MON: Nhập DDD, LVUON, NAUAN, THVP. 3.3.9. HUYEN: Nhập theo quy định sau: H Châu Thành, H Hồng Ngự,…, TP Cao Lãnh, TX Sa Đéc, TX Hồng Ngự… 3.3.10. MAHOSO: Là một chuỗi gồm 13 ký tự và là duy

Danh sách file (1 files)