Saturday, 31/10/2020 - 15:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ, CẤP THCS 2011-huong-dan-thuc-hien-dieu-chinh-noi-dung-day-hoc-mon-dia-li-cap-thcs-2011-6128765.html

 23/08/2011, 09:21
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN ĐỊA LÍ, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường. Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh (HS), các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lí thuyết, để giáo viên (GV), HS dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. 2. Thời gian thực hiện Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa (SGK) của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 và được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng phù hợp. 3. Hướng dẫn thực hiện các nội dung Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:Đối với các bài, các phần không dạy thì GV dùng thời lượng của các bài, các phần này dành cho các bài, các phần khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung được hướng dẫn là ”không dạy” hoặc ”đọc thêm”. Tuy nhiên, GV, HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, các sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo các trường và GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao gửi cho tất cả GV bộ môn.a) Lớp 6STTBàiTrangNội dung điều chỉnhHướng dẫn thực hiện1Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ9Cả bàiKhông dạy2Bài 6. Thực hành. Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học 20Cả bàiKhông dạy3Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả21Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tậpKhông yêu cầu HS trả lời4Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời25Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tậpKhông yêu cầu HS trả lời5Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất34Câu 3Không yêu cầu HS làm6Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí55Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tậpKhông yêu cầu HS trả lời7Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất 58Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tậpKhông yêu cầu HS trả lời8Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa65Câu 2 và 3 Không yêu cầu HS làm b) Lớp 7STTBàiTrangNội dung điều chỉnhHướng dẫn thực hiện1Bài 1. Dân số3Mục 3. Sự bùng nổ dân số: từ dòng 9 đến dòng 12 "Quan sát..... Tại sao?"Không dạy 2Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi13Câu 1Không yêu cầu HS làm3Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm15Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tậpKhông yêu cầu HS trả lời4Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng26Cả bàiKhông dạy 5Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng30Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tậpKhông yêu cầu HS trả lời6Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng39Câu 2 và 3Không yêu cầu HS làm7

Danh sách file (1 files)