Friday, 30/10/2020 - 20:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Vật lý HKII 2010-2011-vat-ly-hkii-2010-2011-8368868.html

 06/11/2012, 15:04
UBND HUYỆN CAO LÃNHPHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2010-2011MÔN: VẬT LÝ 6THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không kể thời gian phát đề )Câu 1 (2 điểm): Nêu ứng dụng của : nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm; nhiệt kế y tế và nhiệt kế rượu ?Câu 2 (2 điểm): Nêu đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình nóng chảy của chất rắn ? Câu 3 (2 điểm): Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào các yếu tố nào ? Mỗi yếu tố cho một ví dụ ?Câu 4 (1 điểm): Dựa vào đặc điểm nào của kim loại để tạo thành băng kép?Câu 5 (2 điểm): Bỏ một cục nước đá vào cốc thủy tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá người ta lập bảng sau :Thời gian (phút )036810121416Nhiệt độ (0C )-6-3000369a/ Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian .b/Có hiện tượng gì xãy ra đối với nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 .Câu 6 ( 1 điểm): Hãy tính xem 370C ứng với bao nhiêu 0 F ?Bài làm

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan