Friday, 30/10/2020 - 21:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Vật lý 9 HKI 2010-2011-de-vat-ly-9-hki-2010-2011-4707209.html

 28/12/2010, 15:33
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Vật lý lớp 9 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1(1 điểm): Viết công thức tính điện trở tương đương đối với:Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 vả R2 mắc nối tiếp.Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 vả R2 mắc song song.Câu 2 (2 điểm): Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun-LenXơ ? Áp dụng: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn thay đổi như thế nào khi cường độ dòng điện tăng gấp đôi?Câu 3 (1 điểm): Hãy nêu điều kiện để có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín?Câu 4 (1điểm): Cho biết các bộ phận chính của động cơ điện một chiều?Câu 5 (1điểm): Phát biểu quy tắc bàn tay trái? Câu 6 (1 điểm): Có một thanh nam châm lâu ngày sơn đã mờ,làm cách nào để phân biệt cực của nam châm? Câu 7 (3 điểm): Cho hai bóng đèn là Đ1 có ghi 220V-60W và Đ2 có ghi 220V-100W.Tính điện trở của mổi bóng ?Nếu mắc song song hai bóng vào hiệu điện thế 220V. Bóng nào sáng hơn ?Nếu mắc song song hai bóng vào hiệu điện thế 150V. Tính công suất tiêu thụ của mỗi bóng ?Bài làm

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan