Tuesday, 20/10/2020 - 07:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Vật lý 8 HKI 2010-2011-de-vat-ly-8-hki-2010-2011-4707194.html

 28/12/2010, 15:32
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Vật lý lớp 8 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2 điểm): Thế nào gọi là chuyển động cơ học? Cho ví dụ ?Câu 2 (2 điểm): Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất ? Đơn vị tính áp suất ?Câu 3 (1điểm): Thế nào là hai lực cân bằng ?Câu 4 (2 điểm): Một vật bằng kim loại, nếu bỏ vào bình chứa có vạch chia thể tích, thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 100cm3 .Nếu treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 7,8N .Cho trọng lượng riêng của nước d=10.000N/m3.a ) Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật .b ) Xác định khối lượng riêng của chất làm nên vật .Câu 5(1 điểm): Một học sinh đi từ nhà đến trường mất 40 phút. Đoạn đường từ nhà đến trường dài 3 km.a ) Có thể nói học sinh đó chuyển động đều được không ?b ) Tính vận tốc của chuyển động ? Vận tốc nầy gọi là vận tốc gì ?Câu 6 (2 điểm): Một viên bi được thả lăn xuống một cái dốc dài 1,2m hết 0,5 giây. Khi hết dốc, bi lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 3m trong 1,5 giây. Tính vận tốc trung bình của bi trên quãng đường dốc và trên cả quãng đường. Bài làm

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan