Saturday, 31/10/2020 - 14:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Vật lý 7 HKI 2010-2011-de-vat-ly-7-hki-2010-2011-4706588.html

 28/12/2010, 14:44
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Vật lý lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2 điểm):a) Nguồn sáng là gì? Cho ví dụ ?Vật sáng là gì? Cho ví dụ?Câu 2 (1 điểm): Khi nào có hiện tượng nguyệt thực xảy ra ?Câu 3 (2 điểm): a )Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ? b) Áp dụng : Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 900. Tìm giá trị góc phản xạ?Câu 4 (1 điểm): Thế nào gọi là tần số ? Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 80Hz . Hỏi vật nào dao động nhanh hơn ? .Câu 5 (1 điểm): Em hãy nêu hai ví dụ chứng tỏ âm có thể truyền trong chất lỏng ?Câu 7(1,điểm): Hãy nêu ra một trường hợp gây ô nhiểm tiếng ồn và đề ra biện pháp chống sự ô nhiểm tiếng ồn đó.Bài làm

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan