Friday, 30/10/2020 - 10:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

TH căn bản-th-can-ban-5360505.html

 06/04/2011, 10:09
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỒNG THÁP-------------------------------------------------------------------(40 câu trắc nghiệm)KỲ THI TIN HỌC CĂN BẢN DÀNH CHO GIÁO VIÊNĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: LÝ THUYẾTNgày thi: 08/02/2009Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề); Mã đề thi 132Họ, tên thí sinh:..........................................................................Số báo danh:...............................................................................Câu 1: Trong cửa sổ Word, tìm và thay thế từ; chọn lệnh ?A. File, Print B. Edit, Select All C. File, Page Setup D. Edit, ReplaceCâu 2: Trong cửa sổ Word, cắt khối nạp vào clipboard; dùng phím/tổ hợp phím ?A. F9 B. F10 C. Ctrl+A D. Ctrl+XCâu 3: Trong cửa sổ Word, lưu 1 tập tin tương tự ; chọn lệnh ?A. File, Save B. File, Save As C. File, New D. File, CloseCâu 4: Trong cửa sổ Word, định dạng 1 khối văn bản, đổi chữ hoa thành chữ thường; chọn lệnh ?A. Format, Frames B. Format, ParagraghC. Format, Drop Cap D. Format, Change CaseCâu 5: Trong cửa sổ Windows Explorer, hiển thị 1 cấp thư mục (1 cấp folder) chọn kí hiệu ?A. @ B. % C. + D. *Câu 6: Trong cửa sổ Word, chèn công thức toán (Equation Editor); chọn lệnh ?A. Insert, Object B. Format, Paragraph C. Format, Font D. Insert, PictureCâu 7: Trong cửa sổ PowerPoint, tạo liên kết giữa các slide; chọn lệnh ?A. Insert, Table B. Insert, Chart C. Insert, Hyperlink D. Insert, Text BoxCâu 8: Kí tự nào đại diện cho nhiều kí tự bất kỳ ?A. Dấu ? B. Dấu * C. Dấu @ D. Dấu #Câu 9: Trong cửa sổ Word, định dạng 1 đoạn văn bản ( khoảng cách trước, sau đoạn); chọn lệnh ?A. Format, Drop Cap B. Format, FramesC. Format, Paragragh D. Format, Change CaseCâu 10: Trong Windows, muốn thay đổi màn hình nền (Desktop) chọn lệnh ?A. Start, Settings, Control Panel, Regional and Language Options B. Start, ProgramsC. Start, Search D. Start, Settings, Control Panel, DisplayCâu 11: Trong cửa sổ PowerPoint, chèn 1 slide mới; chọn lệnh ?A. Insert, Duplicate Slide B. Insert, Slide NumberC. Insert, New Slide D. Insert, ObjectCâu 12: Tìm kiếm thông tin Tiếng Việt trên Internet, dùng Website ?A. HP.com B. Windows.com C. Intel.com D. Google.com.vnCâu 13: Ở Desktop, chọn nút Start, chọn lệnh Run… dùng để ?A. Cài đặt thêm chương trình ứng dụng B. Hiển thị cây thư mụcC. Khởi động máy tính D. Tắt máy tínhCâu 14: Chương trình ứng dụng (trình duyệt) kết nối mạng Internet là?A. Network Connection B. Windows ExplorerC. My Network places D. Internet ExplorerCâu 15: Trong cửa sổ Windows Explorer, lệnh hiển thị thư mục, tập tin dạng danh mục ?A. View, Tiles B. View, Icons C. View, Refresh D. View, ListCâu 16: Trong cửa sổ Word, cài đặt tiêu đề đầu, cuối trang in; chọn lệnh ?A. Insert, Hyperlink B. View, Header and FooterC. Insert, Header and Footer D. View, ZoomCâu 17: Trong cửa sổ PowerPoint, sao chép 1 slide y hệt; chọn lệnh ?A. Insert, Duplicate Slide B. Insert, ObjectC. Insert, New Slide D. Insert, Slide NumberCâu 18: Trong nền Desktop, Taskbar (thanh cuối màn hình) hiển thị thông tin gì?A. Dữ liệu chứa trong đĩa cứng C: ? B. Tên chương trình đang hoạt động trong bộ nhớ RAM?C. Chương trình đang hoạt động trong bộ nhớ ROM? D. Dữ liệu chứa trong CDROM ?Câu 19: Trong cửa sổ Word, nối nhiều ô thành 1 ô; chọn lệnh ?A. Table, Merge Cells B. Table, Select C. Table, Split Cells D. Table, SortCâu 20: Có thông tin: Thanhhai2009@yahoo.com.vn ; Thanhhai2009 là ?A. Tên

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan