Friday, 30/10/2020 - 10:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Mô tả các chức năng và các luồng thông tin của hệthống quản lý nhân sự-mo-ta-cac-chuc-nang-va-cac-luong-thong-tin-cua-hethong-quan-ly-nhan-su-9153541.html

 16/04/2013, 16:35
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TINBÀI 1: KHÁI NIỆ*M VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNGI. Vì sao phải phân tích khi triển khai một áp dụng tin học: 1. Vai trò của phân tích và thiết kế hệ thống:Mọi người trong cuộc sống luôn gặp phải các vấn đề cần giải quyết. Vấn đề có thể dễ mà cũng có thể phức tạp, khó khăn. Để có thể giải quyết vấn đề, chúng ta cần tìm ra các lời giải thích hợp nhất như mục tiêu mong muốn dựa trên khả năng cũng như hạn chế của chúng ta. Quá trình này còn gọi là quá trình phân tích.Tương tự như trên, khi quyết định áp dụng tin học cho một việc nào đó, ta cần phải suy nghĩ tìm các phương án thích hợp với khả năng cũng như hạn chế của chúng ta. Điều này có nghĩa ta đang phân tích một áp dụng tin học.Phân tích một áp dụng tin học là một nghiên cứu gồm:- Nghiên cứu vấn đề mà giới hạn của nó đã được xác định.- Lựa chọn các lời giải.- Và phát triển các lời giải dựa trên cơ sở của công cụ xử lý trên máy tính điện tử.2. Các sai sót khi triển khai phân tích và thiết kế hệ thống:Sai sót lớn nhất trong tất cả các sai sót mắc phải có nguồn gốc từ ý niệm về hệ thống. Chi phí chiếm tỷ lệ lớn nhất là chi phí bảo trì. Lượng công việc chiếm tỷ lệ lớn nhất là việc phát hiện và sửa sai. Tình trạng này đều bắt nguồn từ các thiếu sót trong phân tích. Từ đó cho thấy rằng chẳng những cần phân tích các áp dụng tin học mà còn phải nghiên cứu, tìm cho ra các phương pháp phân tích hữu hiệu nhằm khắc phục tình hình trên.Để hiểu được các yêu cầu cơ bản cho một phương pháp phân tích, thiết kế tốt, chúng ta cần nêu ra một số thiếu sót ở các phương pháp phân tích hiện hữu cổ điển.a. Thiếu sự tiếp cận toàn cục cho một áp dụng:Tình trạng này xãy ra khi một áp dụng tin học được triển khai bởi một nhóm mà thiếu sự liên hệ với các nhóm khác. Từ đó dẫn đến các sai sót sau:- Thu thập trùng lặp thông tin.- Tồn tại các tập tin dư thừa song không phù hợp nhau.- Dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ cùng một khái niệm.- Tồn tại các hồ sơ riêng lẻ, không đầy đủ, không khai thác được.Hậu quả của tình trạng trên là việc bảo trì các phần mềm trở nên khó khăn, phức tạp và gây nên chi phí lớn cho việc bảo trì.b. Từ chối hợp tác với người sử dụng (NSD):Đã từ lâu vẫn tồn tại nghịch lý: người làm tin học một thời gian dài thường tự mình thể hiện là các chuyên gia duy nhất xác định điều gì cũng là tốt cho người khác, đặc biệt cho NSD tương lai hệ thông tin được cài đặt.Từ nghịch lý trên dẫn đến sự kém thích nghi của hệ thông tin và không lâu bị bỏ đi hay được dùng nhưng có sự do dự. Tình thế này là cho tin học có hình ảnh phản diện, khó khăn để theo đuổi và sử dụng.Nguyên nhân khác nữa dẫn dến nghịch lý trên là trong một thời gian dài không tồn tại ngôn ngữ chung giữa những người làm tin học và người sử dụng. Nếu những người làm tin học chỉ có thể biểu hiện thế giới thực bằng các thuật ngữ như tập tin, chương trình v.v...Còn người sử dụng chỉ có thể dùng có thuật ngữ riêng được dùng trong phần hành mà họ đảm trách thì rõ ràng là khó hiểu lòng nhau, từ đó dẫn đến sự khó khăn khi hợp tác với nhau.c. Thiếu một chuẩn thống nhất:Do thiếu một chuẩn thống nhất nên mỗi nhóm thiết kế độc lập nhau, không có sự ràng buộc, hợp tác với các nhóm khác, chỉ dùng cách tiếp cận của riêng mình. Điều này dẫn đến tình trạng gần như hạn chế các khả năng tích hợp các công việc đã được tiến hành.II. Yêu cầu đối với một phương pháp thiết kế hệ thống:Những phương pháp phân tích hiện đại mong muốn và hướng tới giải quyết toàn bộ hoặc từng phần các tồn tại nêu trên. Tất nhiên những phương pháp phân tích hiện đại không giải quyết như nhau toàn bộ tiến trình phân tích ý niệm hoá một áp dụng tin học, không dùng cùng một tên để chỉ cùng một khái niệm. Cũng không xem xét tất cả các công cụ tin học dưới cùng một góc độ. Song, có thể khẳng định là chúng đều cùng theo các mục tiêu và cũng chịu ảnh hưởng của những định hướng dưới đây:- Có tiếp cận toàn cục bằng cách xét mỗi phần tử, mỗi dữ liệu, mỗi chức năng là bộ phận của

Danh sách file (1 files)