Friday, 30/10/2020 - 12:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

CCQGia-ccqgia-5360526.html

 06/04/2011, 10:10
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỒNG THÁP-------------------------------------------------------------------(40 câu trắc nghiệm)KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA KHOÁ NGÀY 11/01/2009ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM: LÝ THUYẾT TIN HỌC TRÌNH ĐỘ AThời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề); Mã đề thi 132Họ, tên thí sinh:..........................................................................Số báo danh:...............................................................................Câu 1: Trong NC; thực đơn Full, nằm trong thực đơn nào?A. Disk B. Files C. Commands D. RightCâu 2: Trong NC; lệnh chọn nhiều files (như: *.DOC), dùng phím hoặc tổ hợp phím gì?A. Shift+Insert B. Shift C. + D. ?Câu 3: Trong NC; kích hoạt menu đầu màn hình dùng phím hoặc tổ hợp phím?A. Alt+F10 B. Alt+F9 C. Ctrl+F9 D. F9Câu 4: Trong NC; lệnh xem, sửa thuộc tính tập tin nằm trong menu nào ?A. Left B. Commands C. Files D. DiskCâu 5: Trong DOS, tham số nào sử dụng trong lệnh Prompt, cho phép hiển thị dấu lệnh =A. $T B. $Q C. $G D. $PCâu 6: Thay đổi thuộc tính màn hình nền Desktop, sử dụng lệnh?A. Start, Settings, Control Panel, Display B. Start, Settings, Printer and FaxesC. Start, Settings, Taskbar D. Start, Settings, Control Panel, SystemCâu 7: Tập tin, thư mục khi bị xoá, Windows đặt các đối tượng này ở đâu?A. Đĩa USB B. Bộ nhớ ROM C. Recycle Bin D. Thư mục gốcCâu 8: Phần mềm nào sau đây là hệ điều hành?A. WORD B. LINUX C. NOTEPAD D. EXCELCâu 9: Trong NC; lệnh thôi chọn nhiều files (như: *.DOC), dùng phím hoặc tổ hợp phím gì?A. ( B. * C. ? D. Shift+InsertCâu 10: Các tập tin nào sau đây thực thi từ dấu lệnh của DOS ?A. *.TXT B. *.DOC C. *.XLS D. *.EXECâu 11: Đóng 1 cửa sổ ứng dụng, sử dụng phím hoặc tổ hợp phím?A. Alt+F3 B. Alt+F4 C. F3 D. F4Câu 12: Trong NC; xem, sửa nội dung file tại vệt sáng, dùng phím hoặc tổ hợp phím?A. F2 B. F3 C. F4 D. Ctrl+F2Câu 13: Trong DOS, chương trình nào cho phép quản lý vùng nhớ mở rộng?A. ATTRIB.EXE B. AUTOEXEC.BAT C. RAMDRIVE.SYS D. HIMEM.SYSCâu 14: Phần mềm nào sau đây không khởi động được máy tính?A. WINDOWS B. INTERNET EXPLORERC. LINUX D. DOSCâu 15: Lệnh nào cho phép chia được phân khu đĩa cứng (partition)?A. FORMAT B. FDISK C. ATTRIB D. CHKDSKCâu 16: Trong nền Desktop chứa nội dung gì?A. Tất cả các chương trình đang chứa trong đĩa cứngB. Các chương trình đang hoạt động trong ROMC. Chương trình có trong đĩa CDROMD. Các biểu tượng Shortcut và FolderCâu 17: Ở Desktop, chọn nút Start, chọn lệnh Run… dùng để ?A. Tắt máy tính B. Cài đặt máy in hoặc chương trình ứng dụngC. Khởi động máy tính D. Hiển thị cây thư mụcCâu 18: Phầm mềm nào sau đây là chương trình ứng dụng?A. WINDOWS B. UBUNTUC. MICROSOFT EXCEL D. DOSCâu 19: Trong NC; di chuyển thư mục dùng phím hoặc tổ hợp phím?A. F5 B. F4 C. F6 D. Ctrl+F6Câu 20: Trong NC; tạo 1 file mới dùng phím hoặc tổ hợp phím?A. F3 B. Ctrl+F4 C. Shift+F3 D. Shift+F4Câu 21: Trong NC; nén file hay thư mục, dùng phím hoặc tổ hợp phím?A. Alt+F5 B. F6 C. Shift+F5 D. Shift+F6Câu 22: Trong NC; giải nén file, dùng phím hoặc tổ hợp phím?A. Shift+F5 B. Shift+F6 C. F5 D. Alt+F6Câu 23: Trong DOS, lệnh nào khai báo số file mở cùng lúc?A. FILES

Danh sách file (1 files)