Tuesday, 26/01/2021 - 21:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề KT Toán 9 HKI 2012-2013-de-kt-toan-9-hki-2012-2013-8639863.html

 20/12/2012, 08:06
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN- Lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 10/01/2012 ĐỀ (Đề gồm có 01 trang)Đơn vị ra đề: THCS TÂN THÀNH.(Phòng GDĐT LAI VUNG. )Câu 1: (1,0 điểm)Tính Với giá trị nào của x thì  có nghĩa.Câu 2: (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức Rút gọn biểu thức: D =  (Với x > 0 và x4)Câu 3: (1,0 điểm)Cho hàm số bậc nhất y = mx + 3Với giá trị nào của m hàm số đồng biến trên R?Tìm m, biết rằng khi x = 2 thì y = -5.Câu 4: (2,0 điểm)Cho hàm số y = -x + 3Vẽ đồ thị hàm trên.Gọi A, B lần lượt là giao điểm của đồ thị nói trên với trục Ox, Oy. Tính diện tích tam giác OAB. (Đơn vị trên các trục tọa độ là cm).Câu 5: (1,5 điểm)Cho tam giác ABC vuông ở A, góc C bằng 300, BC = 10 cm.Tính AB và AC .Từ A kẻ AM, AN lần lượt vuông góc với các đường phân giác trong và ngoài của góc B. Chứng minh rằng MN = AB.Câu 6: (2,5 điểm) Cho đường tròn (O;R) và một điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến AB của đường tròn (O), ( B là tiếp điểm). Vẽ dây cung BC của đường tròn (O) vuông góc với OA tại H .Chứng minh H là trung điểm của đoạn thẳng BC.Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).Với OA = 2R . Tính góc ABC ?Trên tia đối của tia BC lấy điểm Q. Từ Q vẽ hai tiếp tuyến QD và QE của đường tròn (O) ( Q và E là hai tiếp điểm), Chứng minh ba điểm A, E, D thẳng hàng. HẾT.HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (1,0 điểm) ==5.6.9=270 (0,25 + 0,25)Với x  , thì có nghĩa. (0,5)Câu 2: (2,0 điểm) = 9 – 2.11+.8 = -7 (0,5 + 0,5)D =  (Với x > 0 và x4)= =  (0,25+0,25+0,25+0,25)Câu 3: (1,0 điểm)Cho hàm số bậc nhất y = mx + 3Với m > 0 thì hàm số đồng biến trên R . (0,5)Thế x = 2 và y = -5 vào hàm số ta được:-5 = 2m + 32m = -8 m = -4. (0,25 + 0,25)Câu 4: (2,0 điểm) y = -x + 3Cho x = 0  y = 3 , E(0;3) (0,5)Cho y = 0  x = 3 , F(3;0) (0,5)Đường thẳng EF là đồ thị hàm số y = -x + 3( Vẽ đúng đồ thị 0,5 ) b) Diện tích tam giác OAB: S = = 4,5 (cm2) (0,5)Câu 5: (1,5 điểm)tam giác ABC vuông tại A.AB = BC sin C = 10 . sin 300 = 10 . = 5 (cm). (0,25)AC = BC . cos C = 10 . cos 300 = = 5 (cm) (0,25) b) ( Tính chất hai góc kề bù) . (0,25) (0,25). (0,25)Do đó tứ giác AMBN là hình chữ nhật.Suy ra MN = AB (đpcm) (0,25)Câu 6: (2,5 điểm)Ta có OC = OB = R . Do đó tam giác OBC cân tại O . (0,25)OH là đường cao cũng vừa là đường trung tuyến. Suy ra H

Danh sách file (1 files)