Tuesday, 26/01/2021 - 22:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề KT Toán 8 HKI 2012-2013-de-kt-toan-8-hki-2012-2013-8639857.html

 20/12/2012, 08:06
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN - Lớp 8 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 20/12/2012ĐỀ ĐỀ XUẤT(Đề gồm có 01 trang)Đơn vị ra đề: Trường THCS Nguyễn Trãi CÂU 1: (2 điểm)Câu 1: (1,0 điểm). Thực hiện phép nhân : 2xy.(3xy + 2xyz);Câu 2: (1,0 điểm). Hãy tính (a-3)2 CÂU 2: (1 điểm) Câu 1: (0.5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử x2 – 5x + xy - 5y ;Câu 2: (0.5 điểm) Rút gọn biểu thức ( x2 – 2xy + y2 ) ( x - y ) CÂU 3: (3 điểm) Cho biểu thức sau: A=  a) Tìm giá trị của x để phân thức trên được xác định. b) Rút gọn biểu thức A c ) Tìm x để A = 2 CÂU 4: (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm BC. Qua M kẻ MEAB (E AB), MFAC (F AC) . a) Tứ giác AEMF là hình gì ? vì sao?. b) Gọi N là điểm đối xứng của M qua F. Chứng minh tứ giác MANC là hình thoic) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEMF là hình vuông CÂU 5: (1điểm)Viết công thức tính diện tích Hình chữ nhậtTính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài 10m và chu vi của nó là 30m---Hết---SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN – Lớp 8HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT (Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang) Đơn vị ra đề: THCS Nguyễn TrãiCâuNỘI DUNGĐiểmBài1: ( 2 điểm)1Áp dụng: 0.50.521Bài 2: ( 1 điểm )1Phân tích các đa thức thành nhân tử: x2 – 5x + xy – 5y = (x2 – 5x) + (xy – 5y) = x(x – 5) + y(x – 5) = (x – 5)(x + y).0.25 0.252a/ ( x2 – 2xy + y2 ) ( x - y ) = ( x - y )2 ( x - y ) = ( x - y )30.5Bài 3 : 3 điểmA = a./ Để phân thức A được xác định thì: .b./ A = = =c./ Để A= 2  1.01.01.0Bài 4 : 3 điểm + Vẽ hình chính xác + Ghi giả thiết kết luận aTứ giác AEMF là hình chữ nhật Vì :  => AEMF là hình chữ nhật0.51.0bChứng minh được tứ giác MANC là hình thoi ta có : MF= ME (gt) FA=FC (gt)MANC là hình bình hành (dấu hiệu 5) Mà MA = MC => MANC là hình thoi0.5 0.5cNói được tam giác ABC vuông cân tại A thì AEMF là hình vuông0.5Bài 5 : 1điểma S= a.b ( a;b là hai kích thước của hình chữ nhật)0.5bChiều rộng hình chữ nhật là: (30:2)- 10 = 5 mDiện tích là:10.5 = 50m20.250.25 * Chú ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn được hưởng điểm tối đa

Danh sách file (1 files)