Tuesday, 26/01/2021 - 23:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề KT Toán 7 HKI 2012-2013-de-kt-toan-7-hki-2012-2013-8639851.html

 20/12/2012, 08:04
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN - Lớp 7 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: ……………… ĐỀ ĐỀ XUẤT(Đề gồm có 01 trang)Đơn vị ra đề: THCS Phú Long. (Phòng GDĐT Châu Thành. )Câu 1: ( 3 điểm ).Tính: x3 : x Tính: Cho x tính Thực hiện phép tính : a / A = - b/ B = Câu 2 : (3 điểm ). 1. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số k = 2 a / Biểu diển y theo x b/ Tính giá trị tương ứng của y khi x = 3 c / x tỉ lệ thuận với y theo hệ số nào ? 2. Cho hàm số y = 3x .Điểm nào sau đây thuộc đồ thị . A ( -2 ; 6 ) ; B (; 2 ) 3. Cho biết 3 người làm cỏ trên một cánh đồng hết 6 giờ . Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế ) làm cỏ trên cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian ? Câu 3: ( 2 điểm ). Cho hình vẽ a / Đường thẳng a có song song với đường thẳng b không ? vì sao ? b / Biết = 400 . Tính Câu 4: ( 2 điểm ). Cho tam giác ABC có = 80 0 , = 400 a / Tính b / Vẽ tia phân giác của góc A cắt BC tại D . Trên AC chọn điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh rằng - Hết -–SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN – Lớp 7HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT (Hướng dẫn chấm gồm có 2 trang)Đơn vị ra đề: THCS Phú Long. (Phòng GDĐT Châu Thành.)]CâuNội dung yêu cầuĐiểmCâu 1(3,0 đ)1x3 : x = x2 0,52 = = 0,53 = 0,54a. A = -  = 1 0,5b. B = = 1 + - + = 1 + 1 + 0.2 = 2.2 0,50,25-0,25Câu 2(3,0 đ)1a/ y = 2x0,5b/ x = 3 thì y = 2.3 = 60,5c/ x tỉ lệ thuận với y theo hệ số là 0,52B (; 2 ) thuộc đồ thị vì x = y = 3. = 20,53Vì số người và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên theo tính chất ta có: 3.6 = 12 . xx = 18 : 12 = 1.5Đáp số: 1.5 giờ0,250,50,25Câu 4(2,0 đ)a a//b vì AB ; b AB0,5-0,5bDo a// b nên + = 1800 ( hai góc trong cùng phía) 400 + = 1800 = 1800 – 400 = 1400 Vậy = 14000,50,250,25Câu 5(2,0 đ)ata có: + + = 1800 (tổng ba góc của một tam giác ) 800 ++ 400 = 1800  = 1800 - 1200 = 600 0,50,5b GT Cho Tam giác ABC có = 80 0 , = 400 AD là phân giác của góc A ; E AC ;AE = AB KLa / = ?b /  và có : AB = AE ( gt ) = ( gt

Danh sách file (1 files)