Sunday, 17/01/2021 - 22:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề kiểm tra Toán đề xuất HK1 2014-2015-de-kiem-tra-toan-de-xuat-hk1-2014-2015-11068181.html

 20/04/2015, 05:18
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2014 – 2015 Môn thi : Toán 8 Thời gian làm bài 90 phút ( không kể thời gian phát đề) ĐỀ ĐỀ XUẤT ( Đề gồm 01 trang)Đơn vị ra đề: THCS Thông Bình ( Phòng GD&ĐT Tân Hồng)Nội dung đềCâu 1: ( 1điểm) a/ Thực hiện phép nhân: 2x( x2 + 2x + 3) b/ Khai triển hằng đẳng thức: (2x – 1)2.Câu 2: ( 2,5 điểm) a/ Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2x(x – y) + 4(x – y) b/ Tìm x biết: 4( 3x -1) – 2(5 – 3x) = -12 c/ Rút gọn biểu thức: (x + y)2 + (x – y)2 + 2(x + y)(x – y).Câu 3:( 2,5 điểm) 1/ Cho phân thức a/ Tìm x để giá trị của phân thức A được xác định. b/ Rút gọn phân thức A 2/ Rút gọn biểu thức: ( với x ≠ 0; x ≠ 5; x ≠ -5)Câu 4: ( 2,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm AC, N là điểm đối xứng với M qua I. a/ Tứ giác AMCN là hình gì? b/ Chứng minh tứ giác ABMN là hình bình hành. c/ ΔABC cần có thêm điều kiện gì thì tứ giác AMCN là hình vuông.Câu 5: (1,5 điểm) a/ Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật có các kích thước là a và b. b/ Để lát một căn phòng có nền hình chữ nhật có kích thước là 4m và 12m cần bao nhiêu viên gạch bông hình vuông có cạnh 40cm. HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I ĐỒNG THÁP Năm học : 2014 - 2015 Môn Toán : Lớp 8HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT ( Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)Đơn vị ra đề : THCS Thông Bình ( Phòng GD&ĐT Tân Hồng)CâuNội dung yêu cầuĐiểmCâu 1(1điểm)a/ 2x(x2 + 2x +3) = 2x3 + 4x2 + 6x0,5b/ (2x + 1)2 = 4x2 + 4x + 10,5Câu 2(2,5điểm)a/ 2x(x – y) + 4(x – y) = 2(x – y)(x + 2)0,5b/ 4(3x – 1) – 2(5 – 3x) = -12 12x – 4 – 10 + 6x = -12 18x = 2 x 0,250,250,5c/ (x + y)2 + (x – y)2 + 2(x + y)(x – y) = ( x + y + x – y )2 = (2x)2 = 4x20,50,5Câu 3(2,5điểm)1. a/ Giá trị phân thức A được xác định khi x – 3 ≠ 0 x ≠ 3 b/ 0,50,50,52/ 0,50,5Câu 4(2,5điểm)a/ Tứ giác AMCN là hình chữ nhật0,5b/ Vì AMCN là hình chữ nhật AN // = MC mà BM = MC ( vì AM là trung tuyến ΔABC) AM //= BM Nên tứ giác ABMN là hình bình hành0,250,250,250,25c/ AMCN trở thành hình vuông khi AC MN Vì MN// AB nên AC MN AB AC Vậy ΔABC cần thêm điều kiện vuông tại A thì AMCN là hình vuông0,50,250,25Câu 5(1,5điểm)a/ S = a.b ( a,b là hai kích thước)0,5b/ Diện tích nền : 4.

Danh sách file (1 files)