Sunday, 17/01/2021 - 23:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề đề xuất Toán HK1 2016-2017-de-de-xuat-toan-hk1-2016-2017-11865946.html

 02/12/2016, 20:00
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2016 – 2017 Môn thi: TOÁN – Lớp 9 Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) Ngày thi: ……………….ĐỀ ĐỀ XUẤT.( Đề gồm có 01 trang )Đơn vị ra đề: Phòng GDĐT thị xã Hồng Ngự Câu1: (1đ) a) Tìm các căn bậc hai của 4.Với giá trị nào của x thì có nghĩa ?Câu 2: (2đ) a) Tính giá trị biểu thức : 3 + 2 - Rút gọn: , (với a0) Câu 3: (3đ) 3.1: Cho hàm số y = f(x) = ax + 3 a) Tìm a biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = -2xVới a vừa tìm được b) Hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến trên R ? c) Vẽ đồ thị hàm số trên 3.2: Giải hệ phương trìnhCâu 4: (1,5đ)Cho vuông tại A có AB = 15 cm, AC =20 cm, đường cao AH.Tính: BC, AH. Tính sinB. Câu 5:(2,5đ)Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Ax là tiếp tuyến với nửa đường tròn (Ax và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). M là điểm trên tia Ax, MC là tiếp tuyến thứ hai kẻ từ M (C là tiếp điểm). N là giao điểm của BC và Ax. a) Chứng minh: vuông tại A. b) là tam giác gì ? vì sao ? c) Chứng minh: OM là trung trực của đoạn thẳng AC. d) Chứng minh: M là trung điểm của AN Hết.GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2016 – 2017 Môn thi: TOÁN – Lớp 9HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT.( Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang )Đơn vị ra đề: Phòng GDĐT thị xã Hồng Ngự CâuNội dung yêu cầuĐiểm1a)Căn bậc hai của 4 là : = 2 và - = -20,25 – 0,25b) có nghĩa khi x + 1 0 x -10,25 – 0,252a)3 + 2 - = 6 + 6 – 4 = 80,5 – 0.5b) = =0,25= = = a- 10,25 - 0,25 – 0,253a)Đồ thị hàm số y = f(x) = ax + 3 // y = -2x Vậy a = -2 0.5b) Hàm số y = -2x + 3 Nghịch biến trên R vì a = -2 < 00,5c)-Xác định đúng tọa độ hai điểm thuộc đồ thị-Vẽ đúng chính xác đồ thị0,50,53.2Lấy (2) –(1) ta được x = -10,25Thay x = -1 vào (1) được y = 60,5Vậy nghiệm của hệ là (-1; 6)0,254a) 0,25 – 0,25= 12 (cm)0,25 – 0,25b)0,25 – 0,255a)Ax là tiếp tuyến tại A của nửa đường tròn Vậy: vuông tại A0,250,255b)MA = MC ( tính chất hai tiếp tuyên cắt nhau ).Suy ra: cân tại M0,250,25c)cân tại M (câu b), có MO là phân giác góc M (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau), nên MO cũng là đường trung trực Vây

Danh sách file (1 files)