Sunday, 17/01/2021 - 23:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

ĐA Toán KH22011-2012-da-toan-kh22011-2012-8369535.html

 06/11/2012, 15:46
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II ĐỒNG THÁP Năm học: 2011 – 2012 Môn thi: TOÁN - Lớp 9 HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC ( Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang )CâuĐáp ánThang điểmCâu 1 3x + y = 10 3x + y = 10 2x – y = 0 5x = 10 3.2 + y = 10 y = 4 x = 2 x = 2 Hệ phương trình có một nghiệm duy nhất (2 ;4)0,250,25 – 0,250,25Câu 2aThay x = 1 và y = 2 , ta có: 2 = a.12 a = 20,5 – 0,5bx2 + 3x – 4 = 0Ta có a + b + c = 1 + 3 + (–4) = 0Phương trình có hai nghiệm x1 = 1 và x2 = –40,50,5Câu 3ax2 – 13x + m = 0 (1)Thay x = 2 vào phương trình (1), ta có4 – 13 .2 + m = 0 m = 220,50,5b = 169 – 4mĐể phương trình (1) có nghiệm thì 0Do đó 169 – 4m 0 m  = 42,250,50,25 – 0,25cTheo Vi-ét, ta có: x1 + x2 = 13, x1.x2 = mA = x12 + x22 = (x1 + x2)2 – 2 x1.x2 = 169 – 2m = 169 – 2 = 167 ( với m = 1 )0,250,25Câu 4Gọi x (giờ) là thời gian lớp 9A làm xong công việc một mình ( ĐK x > 6 ).Thời gian lớp 9B làm xong công việc một mình là x + 5 (giờ)Mỗi giờ lớp 9A làm được ( công việc )Mỗi giờ lớp 9B làm được ( công việc )Mỗi giờ hai lớp làm được ( công việc )Ta có phương trình + =  6(x + 5) + 6x = x(x + 5) x2 – 7x – 30 = 0 = 49 + 120 = 169 ; = 13 ( nhận ); ( loại )Vậy thời gian lớp 9A làm xong công việc một mình là 10 (giờ). thời gian lớp 9B làm xong công việc một mình là 10 + 5 = 15 (giờ).0,250,250,250,25Câu 5aTa có: ( do AMBC ) ( do BNAC ) Suy ra M, N cùng nhìn HC dưới một góc không đổi. M, N cùng nằm trên đường tròn đường kính HCVậy tứ giác CMHN nội tiếp đường tròn đường kính HC0,250,250,250,25bTa có (sđ – sđ) (1) ( góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn ) Mà sđ ( góc nội tiếp chắn cung NC ) sđ ( góc nội tiếp chắn cung HM )Suy ra – (sđ– sđ) (2)Từ (1) và (2) 0,250,25cĐộ dài đường tròn ngoại tiếp tứ giác CMHN là C = .HC 3,14.5 = 15,7 (cm)Diện tích hình tròn là S = . 3,14. 19,6 (cm2)0,25 – 0,250,25 – 0,25Câu 6aSxq = 2rh (r bán kính đường tròn đáy, h chiều cao)0,5bDiện tích xung quanh của hình trụ là: 2.3,14.6.9 339 (cm2). 0,5* Ghi chú : - Học sinh

Danh sách file (1 files)