Sunday, 17/01/2021 - 22:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Cau truc, ma trân de HK1 môn Toán (2012- 2013)-cau-truc-ma-tran-de-hk1-mon-toan-2012-2013-8468162.html

 23/11/2012, 07:52
ĐỀ XUẤTCẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2012- 2013)MÔN TOÁN 6Chủ đề 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên1. Nhận biết: 3 câu (1,5 điểm) - Tập hợp, lũy thừa.2. Thông hiểu: 2 câu (1,5 điểm) - Các phép toán về số tự nhiên.3. Vận dụng: 1 câu (1,5 điểm) - Bài toán về UCLN, BCNNChủ đề 2: Số nguyên1. Nhận biết: 4 câu (2,0 điểm) - Thứ tự trên tập hợp Z các số nguyên; giá trị tuyệt đối.2. Thông hiểu: 2 câu (1,5 điểm) - Tính tổng đại số. - Tìm x.Chủ đề 3: Đoạn thẳng1. Nhận biết: 3 câu (1,5 điểm) - Điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, tia.2. Vận dụng: 1 câu (0,5 điểm) - Tính độ dài đoạn thẳng.ĐỀ XUẤTMA TRẬN ĐỀ KT HK 1 – LỚP 6 (2012-2013)Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngCấp độ thấpCấp độ cao1. Ôn tập và bổ sung về số tự nhiênSố câuSố điểm Tỉ lệ %31,5đ-15%21,5đ=15%11,5đ=15%64,5đ=4,5%2. Số nguyênSố câuSố điểm Tỉ lệ %42,0đ=20%21,5đ=15%63,5đ=35%3. Đoạn thẳngSố câuSố điểm Tỉ lệ %31,5đ=15%10,5đ=5%42,0đ=20%Tổng số câuT.số điểm %105,0đ=50%43,0đ=30%22,0đ=20%1610đĐỀ XUẤTCẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2012- 2013)MÔN TOÁN 7Chủ đề 1: Số thực, số hữu tỉ1. Nhận biết: 3 câu (1,5 điểm) - Các phép tính, giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ.2. Thông hiểu: 2 câu (1,5 điểm) - Hiểu các tính chất của các phép toán trên tập hợp Q số hữu tỉ.Chủ đề 2: Hàm số1. Nhận biết: 3 câu (1,5 điểm) - Biết hệ số tỉ lệ và tìm giá trị của hàm số.2. Thông hiểu: 1 câu (0,5 điểm) - Xác định tọa độ của một điểm có thuộc hay không thuộc đồ thị của hàm số.3. Vận dụng: 1 câu (1,0 điểm) - Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.Chủ đề 3: Đường thẳng song song, vuông góc1. Nhận biết: 1 câu (1,0 điểm) - Nhận biết các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.2. Thông hiểu: 1 câu (1,0 điểm) - Hiểu tính chất hai đường thẳng song song.Chủ đề 4: Tam giác1. Nhận biết: 1 câu (1,0 điểm) - Nhận biết số đo các góc trong tam giác.2. Vận dụng: 1 câu (1,0 điểm) - Chứng minh tam giác bằng nhau.ĐỀ XUẤTMA TRẬN ĐỀ KT HK 1 – LỚP 7 (2012-2013)Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngCấp độ thấpCấp độ cao1. Số thực-Số hữu tỉSố câuSố điểm Tỉ lệ %31,5đ=15%21,5đ=15%53,0đ=30%2. Hàm số và đồ thị

Danh sách file (1 files)